Facebook ikon Twitter logo Print side

Bakkebygrenda barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Janniche Molvik
Telefon: 64 85 31 82 / 993 71 774

Om barnehagen

Vi ligger til i naturskjønne omgivelser ved Solborg.Vårt uteområde har store lekeapparat som barna bruker flittig. Vi har store grøntarealer barna elsker å leke på i sommerhalvåret og som brukes til fantastiske opplevelser i akebakken gjennom vinterhalvåret.

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage

Vi vet at barn erfarer en helt spesiell glede når de lykkes og opplever mestring. I det pedagogiske arbeidet skal personalet veilede barna der dette er nødvendig og kontinuerlig være på jakt etter de øyeblikkene hvor barna opplever mestring. Vi vet at bekreftelse og tilbakemeldinger fra trygge omsorgspersoner i disse øyeblikkene øker barnas selvfølelse.Selvfølelsen er igjen med på å forsterke barnas ønske om nye utordringer og nye forsøk på mestring. Slik arbeider vi for en kontinuerlig utvikling og læring for barna hos oss i Bakkebygrenda barnehage. 

 

Vårt pedagogiske grunnsyn Kumlokk

Vårt pedagogiske grunnsyn er forankret i en dyp humanistisk holdning til livet og bygger på en sterk tro på menneskets muligheter. Vår hverdag og våre pedagogiske aktiviteter styres ut fra synet på barn som kompetente og krever et personal som utforsker verden SAMMEN med barna - Barn kan og barn klarer! Dette fordrer et personal med dyp respekt for barna og en overbevisning om at ALLE barn er født rike og intelligente med en sterk iboende drivkraft til å ville utforske verden. Vi legger vekt på at barna er medvirkende og delaktige i utformingen av sin barnehagehverdag og inkluderer dette i våre planer for det pedagogiske arbeidet.

Motorikkrom GullhjerteVi legger stor vekt på arbeidet med det fysiske læringsmiljøet i barnehagen og har lyse, fargerike lokaler med innbydende muligheter for konstruksjonslek, fysisk lek, rollelek, toddlerlek, finmotoriske aktiviteter og sanseeksperimentering.    

Vi fokuserer på at vi er ett hus og samarbeider kontinuerlig med med aktiviteter og prosjekt på tvers av alle avdelinger.

 

"Leke og Lære sammen i et utforskende miljø" Bakkebygrenda barnehage Årsplan 

Pedagogisk innhold for Bakkebygrenda barnehage

 

Gullhjerte

Pedagogisk leder: Bente Huseby

Telefon: 477 07 088

Gullhjerte er en småbarnsavdeling med plass til 14 barn. Vi jobber etter periodeplaner, hvor hver periode er på 3 måneder. August og desember har egne planer. I august fokuserer vi mest på trygghet og etablering av relasjoner mellom nye barn og voksne. I desember arbeider vi med høytider og herunder juleforberedelser. Vi kjennetegnes av aktive barn og voksne som finner på mye morsomt og lærerikt sammen.

Hos oss ser vi på barn som kompetente mennesker. Barn både kan og vil klare selv! Da er vår oppgave å legge til rette for gode lærings og erfaringsmuligheter for barna. Vi tilrettelegger for gode opplevelser ved at vi deler barnegruppa inn i smågrupper. På denne måten får barn og voksne god oversikt og vi opplever at kontakten blir tettere mellom barna og  mellom barn og voksen.

Hjertekroken og Hjertebo

Pedagogisk leder Hjertekroken: Anette Hoseth
Telefon: 481 81 729

Pedagogisk leder Hjertebo: Christer Pedersen
Telefon: 477 10 712

Grunnet endringer i søkermassen i Ski kommune har vi dette barnehageåret organisert storebarnsavdelingene til en avdeling med 24 barn og 4 voksne i alderen 3-6 år. Vi fokuserer på at barna skal oppleve tryggghet og mestring gjennom gode opplevelser. Barna skal oppleve vennskap og lære seg å respektere hverandre.

Vi fokuserer på å jobbe i smågrupper gjennom store deler av barnehagedagen. Ved å jobbe med smågrupper og prosjekter har vi en unik mulighet til å ta barns medvirkning på alvor og gjøre et dypdykk i barnas interesser. 

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Bakkebygrenda barnehage

Bakkebygrenda barnehage

Besøksadresse:

Skoghusveien 40
1400 Ski

Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 22.01.2019 15:14