Facebook ikon Twitter logo Print side

Bjørkekroken barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Camilla Gulbrandsen
Telefon : 64 91 89 90 / 913 71 938

Om barnehagen

Bjørkekroken barnehage ligger flott til beliggende på toppen av Bøleråsen på Langhus med kort vei til skog og natur som vi benytter oss mye av.

Velkommen til Bjørkekroken barnehage

Vi har et spennende variert uteområde innenfor barnehagens gjerde som byr på spennende lekemuligheter og utfordringer for barna. Vi har tilsammen 48 barn fordelt på fire avdelinger. Barnehagen har en stabil personalgruppe med mye erfaring.

Årsplan 2017-2018 

Nasse Nøff

Telefon: 907 47 651 / 64 91 89 96
E-post: RonjaCharlotte.GodoPedersen@ski.kommune.no

Nasse Nøff er en avdeling med 9 barn i alderen 1-3 år. Vi har fokus på nærhet, omsorg og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser. Vi anser lek som det viktigste for barna i barnehagen, og setter av rikelig med tid til lek. Vi tror at lek gjennom godt lekemiljø og lekelystene voksne gir barna erfaringer og ferdigheter som vil inspirere barna til å bruke språket, samt utvikle sin sosialkompetanse og lekekompetanse. Vi jobber mye i smågrupper og mener dette er avgjørende for at alle barna blir sett og hørt hver dag, og at dette skaper en god arena for å utvikle vennskap.

I år jobber vi med lek som satsningsområde og har fokus på lekemiljøet i barnehagen. Vi skal legge til rette for lek, verne om leken, og lage et innbydende lekemiljø. Vi liker å bruke uteområdet til alle årstider og legger vekt på å gi barna gode naturopplevelser. Samtidig bruker vi sang, musikk og bevegelsesleker aktivt.

Tussi

Telefon: 414 18 397 / 64 91 89 93
E-post: mariann.stålesen@ski.kommune.no

Tussi er en avdeling med 18 barn i alderen 3-4 år. Barnehagen har lek som satsningsområdet og vi skal derfor jobbe med lekemiljø og lekekompetanse. Vi anser leken som det viktigste for barna i barnehagen, og tror på at leken gjennom godt lekemiljø og lekelystene voksne vil gi barna de ferdighetene de trenger for å mestre neste del av utdanningsforløpet i skolen.

På storebarnsavdelingen jobbes det med tema kroppen og følelser som er en del av progresjonsplanen for å forhindre at barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Forebygging mot mobbing og sikring av inkludering skal jobbes med gjennom hele året.

 

Ole Brum

Telefon: 907 27 601 / 64 91 89 93
E-post: elisabeth.augensen@ski.kommune.no

Ole Brum er en avdeling med 12 barn i alderen 4-6 år. Barnehagen har lek som satsningsområdet og vi skal derfor jobbe med lekemiljø og lekekompetanse. Vi anser leken som det viktigste for barna i barnehagen, og tror på at leken gjennom godt lekemiljø og lekelystene voksne vil gi barna de ferdighetene de trenger for å mestre neste del av utdanningsforløpet i skolen.

På storebarnsavdelingen jobbes det med tema kroppen og følelser som er en del av progresjonsplanen for å forhindre at barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Forebygging mot mobbing og sikring av inkludering skal jobbes med gjennom hele året.

 

Tigergutt

Telefon: 414 19 073 / 64 91 89 92
E-post: magnhild.rindli@ski.kommune.no

Tigergutt er en avdeling med 9 barn i alderen 1-3 år. Vi har fokus på nærhet, omsorg og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser. Vi anser lek som det viktigste for barna i barnehagen, og setter av rikelig med tid til lek. Vi tror at lek gjennom godt lekemiljø og lekelystene voksne gir barna erfaringer og ferdigheter som vil inspirere barna til å bruke språket, samt utvikle sine sosialkompetanse og lekekompetanse. Vi jobber mye i smågrupper og mener dette er avgjørende for at alle barna blir sett og hørt hver dag, og at dette skaper en god arena for å utvikle vennskap.

I år jobber vi med lek som satsningsområde og har fokus på lekemiljøet i barnehagen. Vi skal legge til rette for lek, verne om leken, og lage et innbydende lekemiljø. Vi liker å bruke uteområdet til alle årstider og legger vekt på å gi barna gode naturopplevelser. Samtidig bruker vi sang, musikk og bevegelsesleker aktivt. 

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage

Trafikksikkerhetsplan for Bjørkekroken

Bjørkekroken barnehage

Besøksadresse:

Bjørkekroken 39
1405 Langhus

Telefon: 64918990


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 22.01.2019 15:14