Facebook ikon Twitter logo Print side

Bøleråsen barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Kirsten Loland
Telefon: 64 85 31 50

Om barnehagen

Bøleråsen barnehage er en etablert barnehage, sentralt beliggende på Bøleråsen. Det er den første kommunale barnehagen på Bøleråsen, og den ble åpnet i september 1986. Barnehagen ligger i fine omgivelser, og den har en variert utelekplass som gir gode muligheter for lek, motorisk og fysisk aktivitet. Den har en sentral beliggenhet nær skole, butikk og offentlig transport. 

Velkommen til Bøleråsen barnehage

Bøleråsen barnehage har tre avdelinger med plass til 51 barn. Vi har en småbarnsavdeling med plass til 15 barn, og to avdelinger med plass til 18 barn hver, hvor barna er fra ca 2-6 år.

Vårt hovedmål er at barna som går ut fra Bøleråsen barnehage skal være:
Glade, selvstendige, trygge og sterke barn, som kjenner seg verdifulle og som selv vil gjøre gode og riktige valg i sine liv.

Årsplan Satsningsområder i Bøleråsen barnehage Informasjon til nye foreldre   

Nøtteliten

Telefon: 64 85 31 51/ 52
Mobil: 901 31 936 

Nøtteliten er Bøleråsen barnehages småbarnsavdeling, med 15 plasser for barn i alderen 0-3 år og 5 voksne.

Vi deler barnegruppa mest mulig i løpet av dagen. 1.årigene og 2.åringene har ulike behov, interesser og måter å være i samspill på. Vi er heldige som har stor plass og mange rom å fordele oss på.

På Nøtteliten er vi glade i å være ute og gå på tur i nærområdet. Vi er ute på formiddagen for å sikre at alle får være ute hver dag. Vi har et uteområde som er godt tilrettelagt for de yngste barna og som gir gode og varierte leke og aktivitetsmuligheter for barna.

I arbeidet med barna ser vi på gode relasjoner mellom barn og voksne som helt avgjørende for barnets trivsel, utvikling, utforskning og læring. Barnehagekvalitet for de yngste barna er det samme som gode barn-voksen relasjoner. Vi voksne skal være en trygg tilknytning og en trygg base for barnets lek og utforskning.

Gul

Telefon: 64 85 31 55
Mobil: 901 37 219

Gul avdeling er en gruppe med 18 barn i alderen 4 til 6 år og 3 voksne. 

På Gul ser vi på vennskap og fellesskap som viktige verdier i barnas oppvekst. I lek og samspill med andre barn utvikler barna gode relasjoner og gjør viktige erfaringer om seg selv og andre som kan hjelpe barnet til gode løsninger på utfordringer senere i livet.

Vi deler barnegruppa inn i mindre lekegrupper med forskjellig innhold som blant annet sang, rim og regler, høytlesing, konstruksjonslek, forming, filosofering, spill, fysiske aktiviteter og lek ute og inne.

Onsdag er vår faste turdag. Da går vi til forskjellige steder i skogen og nærområdet. Med dette ønsker vi å skape en felles opplevelse som fører til fysiske utfordringer og individuellmestring, trygghet og følelse av tilhørighet i barnegruppa for alle barna.

Grønn

Telefon: 64 85 31 54
Mobil: 901 04 905

På Grønn avdeling er det dette barnehageåret 18 barn i alderen 3-4 år, og vi er 3 voksne.

Vi ønsker å skape et inkluderende og trygt miljø der alle trives. Omsorg, trygghet og trivsel er grunnlag for videre læring og utvikling.

På Grønn avdeling er vi opptatt av barna skal ha tid og rom til lek. Leken er barnas viktigste aktivitet. I leken utvikler og styrker barna sin identitet og selvfølelse. Gjennom lek utvikles barnets: Språk, fantasi og kreativitet.

Alle barna på Grønn skal ha noen å leke med.

Vi har faste lekegrupper tre dager i uka.

Vi jobber også kontinuerlig med å stimulere barnas språklige utvikling gjennom alle naturlige situasjoner i hverdagen.

Vi er ute hver dag, uansett vær. En dag i uka går vi på tur i skogen.

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

  

Trafikksikkerhet

 

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage

Trafikksikkerhetsarbeid i Bøleråsen barnehage

Bøleråsen barnehage

Besøksadresse:

Bregnefaret 5
1405 Langhus

Telefon: 64 85 31 50


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 22.01.2019 15:15