Facebook ikon Twitter logo Print side

Langhus barnehage

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Marit Karlsen
Telefon: 64 87 24 50

Om barnehagen

Langhus barnehage har 5 avdelinger, og har plass til 109 barn. Barnehagen ligger i nær tilknytning til Langhus togstasjon og har Langhus skole som nærmeste nabo. Barnehagen åpnet 18. januar 2013 og er bygget som en «pustende» barnehage i massivtre som gir god luftkvalitet innendørs. Barnehagen er helt unik bygningsmessig med spennende arkitektur og utforming hvor vi har latt oss inspirere av Reggio Emilia–filosofien, som blant annet har fokus på rommet som den 3. pedagog.

Velkommen til Langhus barnehage


Barnehagene i Ski er i gang med et prosjekt som heter «Leke og lære sammen i et utforskende miljø.»
Utifra dette prosjektet har Langhus barnehage laget sin egen visjon: «I Langhus barnehage leker og lærer vi sammen.» I Langhus barnehage har vi et perspektiv på natur og naturvern i «alt» vi jobber med. Vi ønsker å formidle et helhetssyn på natur, mennesker og miljø og ha fokus på økosystemets betydning for oss mennesker. Dette prosjektet flettes sammen med handlingsplanen for barnehage, SFO og skole hvor språk er et hovedsatsningsområde fremover. Med dette som utgangspunkt er blomster temaet for 2016/2017.

 

 Årsplan  Mykid

 

Utforskerne

Pedagogisk leder: Siri Andersen
E-post: siri.odeby@ski.kommune.no
Telefon: 959 51 787

På Uforskerne er det 13 barn og fire voksne, født i 2016 og 2017.

Vårt ståsted er at vi tror barnet i seg selv er kompetent til å søke egen læring. Vi jobber ut fra tanken om at «små barn kan». Barnet er naturlig nysgjerrig på verden. Barnet lærer ved å bruke sansene sine til å oppdage og utforske verden rundt seg. De voksne skal utforske og oppdage verden sammen med barnet. Det fordrer at de voksne har en god og nær relasjon med barnet, slik at barnet tør utfolde seg fritt og får en positiv tilbakemelding på seg selv.

Vi mener at barn kan klare veldig mye selv hvis det blir tilrettelagt for det. Vi er derfor opptatt av hvordan rommene på avdelingen er tilrettelagt for barna. Vi evaluerer hvordan rommene/krokene fungerer i leken. Barna skal finne rom for forskjellige lekeaktiviteter, for utfordringer både fysisk og mentalt, og rom til å kunne roe ned.

Vi har også fokus på språkstimulering i hverdagen. Det viktig at de voksne «ser» barnet, og kan tolke barnets språk og kroppsspråk, slik at vi kan sette ord på det barnet formidler. På avdelingen har vi også hengt opp bilder som kan stimulerer til samtale og sang.

Vi deler ofte barnegruppa i mindre grupper. Det gir mer ro for barna, de får færre å forholde seg til  og den voksne har bedre mulighet til å se hvert enkelt barns behov.

Barnehagen ligger rett ved et skogholt og vi er ofte på tur i skogen. Vi deler barnegruppa i to siden det er forskjell på hvor langt barna har glede av å gå. Vi er opptatt av at en tur skal være lystbetont, og det er oppdagelsene og opplevelsene underveis som er turens mål.

Oppdagerne

Pedagogisk leder: Eva-Marie Engmark
E-post: eva-marie.engmark@ski.kommune.no
Telefon: 959 51 788

Oppdagerne er en avdeling bestående av 12 1-åringer og 4 voksne.

På Oppdagerne har vi et barnesyn som sier at barnet er kompetent. Barnet utforsker og prøver ut nye ting hele tiden. De er nysgjerrige av natur, og vil og kan mye! Det er ikke de voksne som sitter med svarene, men vi utforsker og finner ut sammen.

For oss er det viktig at barna blir så selvstendige og selvhjulpne som mulig. Samtidig som de kan være med å medvirke sin egen hverdag. Derfor vil leker og materiell stå tilgjengelige og i barnehøyde slik at barna kan rekke dem.

Leken er sentral i barns liv. Vi vil ta vare på leken ved å dele i mindre grupper. På den måten vil vi få en tettere kontakt med barna og vi har mulighet til å se hvert enkelt barn. Gjennom å leke vil barna kunne lære sosiale regler og knytte vennskap.

Filosofene

Pedagogisk leder: Lena Gulbrandsen
E-post: lenamarie.gulbrandsen@ski.kommune.no
Telefon: 982 51 102

Filosofene er en avdeling med 27 barn født i 2014, og 5,5 voksne. 

På Filosfene jobber vi mye i smågrupper, med 5-6 barn på hver gruppe. Hver dag deles barna inn i fire faste smågrupper. Arbeid i smågrupper danner et godt grunnlag for blant annet dannelse av vennskap, tettere voksenkontakt, og ro i leken. Vi er opptatt av barnas lek og legger til rette for mye lek i barnehagen. Barn lærer mye gjennom lek; dannelse, sosiale regler og normer, språk, konflikthandtering, mm.

Vi bruker også mye tid på prosjektarbeid.

Barnehagen ligger godt plassert med skogen som nær nabo. Vi har to faste turdager, tirsdag og torsdag, hvor halve barnegruppa går på tur hver gang.

Skaperne

Pedagogisk leder: Tuva jarmund
E-post: tuva.jarmund@ski.kommune.no
Telefon: 414 97 889

Skaperne er en avdeling med 27 5-åringer og 5,5 voksne.

Vi på Skaperne jobber mye i små grupper. Dette gjør at barna får færre å forholde seg til. De blir tryggere, og de blir mer fokusert på lek og aktiviteter og får en bedre voksenkontakt. 

Vi er ofte er i skogen bak barnehagen og leker og utforsker. Det er i leken at læring skjer.
På tur samler barna på naturmaterialer som vi bruker i ulike formingsaktiviteter. Denne prosessen jobber vi med gjennom hele året for å gi godt grunnlag for læring gjennom ulike årstider. 
Vi følger barnas interesser og bygger videre på dette som tema- eller prosjektarbeid. Samtidig som vi ansatte også introduserer forskjellige tema.

Kunstnerne

Pedagogisk leder: Marthe Arnesen
E-post: marthe.arnesen@ski.kommune.no 
Telefon: 482 38 368

På Kunstnerne er vi 14 flotte barn og 3 voksne. Hos oss har leken en sentral plass og vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge og utvikle spennende lekemiljøer for barna.

Vi tar alle barn på alvor og vi har fokus på relasjoner og vennskap. På Kunstnerne skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle og kompetente. Vi støtter og beriker barnas initiativ, slik at deres rett til medvirkning blir ivaretatt.

På Kunstnerne får barna tid og rom til å være seg selv og de møtes med tillit og respekt. Hverdagen vår preges av tilhørighet, glede og humor.

Vi har fast turdag hver uke og vi benytter barnehagens flotte uteområde hver dag. Vi har faste smågrupper som ukentlig har ulike aktiviteter.

 

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Langhus barnehage (se årsplanen)

Langhus barnehage

Besøksadresse:

Bøhlerveien 2
1405 Langhus

Telefon: 64 87 24 50


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 21.03.2019 15:14