Facebook ikon Twitter logo Print side

Siggerud Gård barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.00 - 17.00
Styrer: Marie Jönsson
Telefon: 907 67 325

Om barnehagen

Siggerud gård barnehage er en 4-avdelings barnehage med 72 plasser. Vi er en barnehage som arbeider med inspirasjon fra Reggio Emilia. Dette er en filosofi som tar utgangspunkt i barnet som intelligent og kompetent. Barnehagen ligger innerst i Bekkefaret, tett inntil skogen med de fantastiske turmuligheter det gir oss. 

Velkommen til Siggerud Gård barnehage

Her er det voksne som møter barna med respekt, smil og glede!

Årsplan Informasjonshefte

Blå

Pedagogisk leder: Lotte Kalhagen

Telefon: 974 22 567

Blå avdeling er en  toårsavdeling med plass til 12 barn.

Vi legger vekt på å jobbe i små grupper, med engasjerte tilstedeværende voksne. Vi ønsker at barna skal få gode erfaringer sammen, noe som vil føre til trygge barn som liker å leke og være sammen.

Vi jobber mye med det fysiske miljøet på avdelingen.  Dette for at det skal bli ett spennende lekemiljø for barna, jamfør Reggio Emilio filosofiens begrep om miljøet som den tredje pedagog.

Rød

Pedagogisk leder: Trond Henriksen

Telefon: 971 28 460

Rød avdeling er en ettårsavdeling med plass til 9 barn. Vi jobber for å skape trygge rammer for barna. Vi ønsker å ta i mot barnas invitasjoner til dialog, enten det er verbalt eller nonverbalt og skape gode relasjoner mellom voksne og barn.

Vi jobber for å skape et spennende lekemiljø for barna, jamfør Reggio Emilia-filosofiens begrep om miljøet som den tredje pedagog. (Den første er den voksne, den andre er barna)

I år jobber vi mye med "Barnets første møte med..." der vi introduserer forskjellige materialer og ting til barna, som vann, maling, plastilina, leire, lys og skygge. Vi har også et stort fokus på vennskap og sosiale relasjoner

Gul

Pedagogisk leder: Heidi Steen

Telefon: 971 08 794

Gul avdeling har plass til 24 barn i alderen 4-6 år. Vi på avdelingen er opptatt av å se og anerkjenne alle barn, og skape et fysisk og psykososialt miljø der alle barna kan finne noen å leke med i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Hos oss går lek, læring og utforsking som en rød tråd gjennom hverdagen. Vi reflekterer hele tiden rundt praksisen vår, med et mål om å være best mulige voksne for ditt barn. Da vi har de eldste barna på avdelingen har vi også fokus på overgangen barnehage-skole. Det skal være spesielt å «uteksamineres» fra Siggerud gård barnehage, og overgangen skal oppleves best mulig for barna.

Grønn

Pedagogisk leder: Laila S. D Sørensen

Telefon: 971 08 264

Grønn avdeling er en storbarnsavdeling med plass til 24 barn mellom 3 og 4 år. Per i dag er det 16 aktive, utforskende og lekende barn på avdelingen.

Her får barna utfordringer etter egen evne, vi ønsker at de skal føle delaktighet i livet på avdelingen. Vi jobber for å tilrettelegge for et inspirerende utforskningsmiljø. Vi vil skape et spennende lekemiljø for barna, jamfør Reggio Emilia-filosofiens begrep om miljøet som den tredje pedagog. Ellers bruker vi mye tid på å la barna utforske sammen, slik at de kan lage egne teorier, noe som skaper mening for dem. Vi har blant annet fokus på materialkunnskap, utforskning av hvordan ta i bruk ulike materialer og få kjennskap til dem. Dette gjør vi i mindre grupper. Avdelingen jobber kontinuerlig med å utvikle et lekemiljø tilpasset barnas interesser, behov og hva vi ser kan være utfordrende og lærerikt.

Tema for høsten: Relasjon og vennskap

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikkopplæring   Tiltaksplan for trafikk

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn Vi er stolte over å være miljøfyrtårnsertifisert! 

Siggerud Gård barnehage

Besøksadresse:

Bekkefaret 10
1404 Siggerud

Telefon: 479 09 012


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 19.06.2019 13:29