Facebook ikon Twitter logo Print side

Dynamitten barnehage

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Sissel Ekrem
Styrerassistent: Tony Nordtveit
Telefon: 64 91 18 00

Om barnehagen

Dynamitten barnehage ligger flott til i Ski næringspark, med omliggende jorder og skog. Barnehagen har variert utelekeplass som gir gode muligheter for utelek og motorisk utfoldelse. Vi har også en flott grillhytte, som benyttes til matlaging, eventyrstund og andre sosiale og pedagogiske aktiviteter året rundt.

Velkommen til Dynamitten barnehage

Vi har blitt en Mitt Valg Barnehage:
Små barn vet ikke hvilke valg som er de rette, men de kan begynne treningen allerede i barnehagen.
Programmet MITT VALG følger de yngste gjennom oppveksten, og gir dem verktøyene de trenger for å ta gode, selvstendige avgjørelser og gjøre de mer robuste. Barnehagen får et verktøy, konkrete opplegg og metoder for å jobbe aktivt og forskningsbasert med sosial og emosjonell kompetanse.
Lek spiller en stor rolle i MITT VALG, sammen med samtale og refleksjon. Mitt Valg understreker betydningen av trygghet og trivsel i et godt psykososialt miljø som en forutsetning for læring. Dette er et forebyggende arbeid.

Dynamitten barnehage er en 4 avdelingsbarnehage i alderen 1-6 år. Barnehagen ble åpnet i 1991. Ski kommune overtok driften i januar 1992. Barnehagen er pusset opp innvendig vår og sommer 2016.

Dynamitten barnehage holder til på historisk grunn. I tidligere tider tilhørte området den gamle sprengstoff fabrikken Dyno. Derav navnene på de respektive avdelinger:

Salutten, Lunta, Knallperla og Kruttønna

Vi har kort vei til Ski idrettspark, som også benyttes til aktiviteter gjennom året. Vi samarbeider med Drømtorp videregående, og deres Drømtorp Arena.

Årsplan       Handlingsplan

Kruttønna

Telefon: 482 49 026
E-post: Rigmor.Lundas@ski.kommune.no

Kruttønna er en avdeling med plass til 18 barn i alderen 4 til 5 år.                                     

Kruttønna er siste stopp før barna skal begynne på skolen!

 

Knallperla

Telefon: 482 21 409
E-post:   ToneDueland.Juvik@ski.kommune.no 

Knallperla er en avdeling med plass til 18 barn i alderen 3 til 4 år.

 

Lunta

Telefon: 482 23 769
E-post:  
carina.gunnholtaasen@ski.kommune.no       

Lunta er en avdeling med plass til 9 barn i alderen 2 til 3 år 

 

Salutten

Telefon: 482 51 649
E-post: MonaLee.Olsen@ski.kommune.no                                

Salutten er en avdeling med plass til 9 barn i alderen 1 til 2 år                                           

 

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Dynamitten barnehage

Dynamitten barnehage

Besøksadresse:

Dynamittveien 18
1400 Ski

Telefon: 64 91 18 00


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 04.01.2019 13:10