Facebook ikon Twitter logo Print side

Kråkstad barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Anne Lena Strømsborg
Telefon: 64 85 31 11

Om barnehagen

Kråkstad barnehage er en 5 avdelings barnhage med 103 barn og 23,5 ansatte.
Visjonen vår er at Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det gjelder å få de til å skinne og stråle. De skal oppleve nære og gode relasjoner, hvor de blir sett, hørt, tatt på alvor og kjenne seg betyningsfulle i et inkluderende fellesskap.

Velkommen til Kråkstad barnehage

Vi har edelstennavn på avdelingene, og slagordet vårt er: "Sammen skal vi skinne!"

Kråkstad barnehage har utarbeidet en plan for å forebygge mobbing. Sentralt i den planen er at det er de voksnes ansvar at alle barn opplever trygghet, glede, lek og læring i gode relasjoner med andre.
                                                              

 Pedagogisk plan Årsplan 2018-2019

Rubinen

Pedagogisk leder Kine Berntsen Bieltvedt

Tlf: 916 98 673

Rubinen består av 14 ett og to -åringer og fem ansatte. Vi på Rubinen ønsker at barna skal bli trygge og kjente med personalet, andre barn og det fysiske miljøet. Vi er mye nede på gulvet og leker, utforsker, bruker kropp og sanser.

 Avdelingsplan 2018-2019         

Safiren

Pedagogisk leder Stine Johannessen

Tlf: 916 62 948

Safiren består av 14 ett- og to-åringer og fem ansatte. Vi på Safiren ønsker at barna skal lære seg sosiale basisferdigheter som å vente på tur, dele og komme inn i leken. Vi ønsker å fokusere på språk gjennom å øve på fortellerferdigheter og oppmuntre barna til å sette ord på egne tanker og følelser. På safiren ønsker vi at barna skal bli kjent med ny mat og nye smaker.

 Avdelingsplan 2018-2019

 

Ametysten

Pedagogisk leder Cathrine Hansen 

Tlf: 91 72 54 05

Ametysten består av 25 to- og tre-åringer og seks voksne. Vi på Ametysten er opptatt av å videreutvikle barnas språk og deres kommunikasjonferdigheter i samhandling med andre barn og voksne. Vi deler i mindre grupper hver dag for å være nær barna og følge de opp i hverdagnes mange situasjoner. 

 Avdelingsplan 2018-2019

Smaragden

Pedagogisk leder Elisabeth Hjemmen Svensson

Tlf: 916 21 845

Smaragden består av 25 tre, fire og fem-åringer og seks ansatte. Vi på Smaragden er opptatt av å tilby variert lek og aktiviteter både ute og inne for å fremme gode relasjoner og vennskap på tvers av både alder og kjønn. Vi ønsker å legge til rette for glede, mestring og positiv samhandling for alle barna. 

 Avdelingsplan 2018-2019

Citrinen

Pedagogisk leder Lene Engelstad

Tlf: 917 41 458

Citrinen består av 25 4-5-åringer og seks voksne. Vi på Citrinen er opptatt av å tilby barna et spennende og utfordrende leke og læringsmiljø der barna får vist og utviklet sine ulike sider. Vi ønsker at barna skal erfare et inkluderende miljø hvor de får muligheten til å leke og utforske sammen.

 Avdelingsplan 2018-2019         

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Kråkstad barnehage

Kråkstad barnehage

Besøksadresse:

Parkbakken 10
1408 Kråkstad

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski

Telefon: 64 85 31 11


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 22.01.2019 15:16