Facebook ikon Twitter logo Print side

Øvre Hebekk barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Eva Erlandsen
Mobil: 930 11 154

Om barnehagen

Øvre Hebekk barnehage har totalt 63 plasser, fordelt på fire avdelinger Det er to avdelinger for 13 barn i alderen 0-3 år, og to avdelinger for 18/19 barn i alderen 3-6 år. Barnehagens uteområde gir gode muligheter til fysisk aktivitet og lek i natur. Alle avdelingene har 1 turdag fast hver uke. Som nær nabo til Hebekkskogen, er det naturlig å bruke de muligheter skogen og naturen gir til lek, aktivitet og læring. 

Velkommen til Øvre Hebekk barnehage

I vår barnehage er vi opptatt av «å ta vare på øyeblikket» for barna.Vi vil at barnehagen skal preges av voksne med tid, engasjement, anerkjennelse og nærhet til barna.

I arbeidet med visjonen bruker vi Berit Baes teori om anerkjennende kommunikasjon. Disse grunnholdningene mener vi best bidrar til å gi barna gode utviklingsmuligheter og medinnflytelse på egen hverdag fordi voksne viser barna respekt, tillit og forståelse for deres opplevelser.

Årsplan Strategiplan-oppvekst 2016-2025 Velkomsthefte

 

Knøttene

Telefon: 48 22 32 80

Pedagogisk leder: Britt Sund  britt.sund@ski.kommune.no

Vi er 13 barn i alderen 1-3 år, og 4 voksne på avdelingen vår. Vi er en sang- og musikkglad gjeng, og gitarspill, sang, sangleker og bevegelse er en del av vår hverdag, både i samlingsstunder og mer spontant.

Vi har en fast turdag i uka, og går i to grupper, 7 barn og 2 voksne. De andre dagene benytter vi oss av faste lekegrupper, 3-4 barn og 1 voksen. Her får barna øve seg på å leke sammen og forholde seg til hverandre på en god måte.

Dagsrytme

 

Tertittene

Telefon: 48 21 46 45

Pedagogisk leder: Ellen Norum Schultz (e-post: ellennorum.schultz@ski.kommune.no)

Vi er en småbarnsavdeling med 13 barn fra 0-3 år og 5 voksne. Vi har to pedagogisk ledere, to fagarbeidere og en lærling.

Fordi noen av barna som begynner hos oss knapt er et år, har vi fokus på trygghet, omsorg og nærhet som en god start på barnehagelivet. Vi har en fast turdag i uka, og deler oss i mindre lekegrupper de andre dagene.  

Vi bruker mye tid på fysisk aktivitet både gjennom turer i naturen, utelek i barnehagen hver dag og motorikk-rommet vårt. Ellers er vi glad i å leke, synge, danse og bygge, og bruker masse humor i hverdagen!

Dagsrytme

 

Blåklokkene

Telefon: 48 14 05 14

Pedagogisk leder: Aud Tordis Berger  audtordis.berger@ski.kommune.no

Avdelingen har 19 plasser for barn i alderen 3-6 år, og har en grunnbemanning bestående av en pedagogisk leder og to barnehagelærere i 50% stilling og to assistenter/fagarbeidere.

På Blåklokkene er vi veldig glade i sang og musikk, og vi liker også å ha eventyr og spennende historier i samlingene våre. Vi legger vekt på fellesskap, vennskap og godt samspill barna i mellom, og mellom barn og voksne. Hos oss er det rom for humor og glede i hverdagen, og plass for barnas initiativ og skaperglede. Vi gir barna gode naturopplevelser i uteleken og på turer i skogen.

Dagsrytme

Smørblomstene

Telefon: 48 20 38 33

Pedagogisk leder: Hilde Ragni Andvin  hilde.ragni.andvin@ski.kommune.no

Vi har 18 barn fra 3-6 år og  har en grunnbemanning bestående av en pedagogisk leder og to assistenter/fagarbeidere.

På Smørblomstene er vi glad i å være ute. Hver dag er vi ute enten i barnehagens uterom eller i skogen. Vi har fast turdag en dag i uken for lengere turer. I skogen leker vi, lager LandArt, går på oppdagertur etter dyrespor, småkryp og rumpetroll.

Inne er vi ivrige lekere som er spesielt glade i byggelek og lek med dyr. Vi har tilrettelagt avdelingen for forskjellig type lek i ulike rom eller kroker som formingsrom, prosjekt/tema- rom, byggekrok og lese – og eventyrkrok.

Dagsrytme

5-åringene: Blekkulfgruppa

Ansvar: Hilde Ragni Andvin og Aud Tordis Berger

Vi har et eget opplegg for skolestarterne på Smørblomstene og Blåklokkene, og vi kaller det
for Blekkulfgruppa. I år består denne gruppen av i alt 8 barn, 5 barn fra Smørblomstene og 3 barn fra Blåklokkene. Barna lærer om miljøvern, kildesortering og gjenvinning, og målet er å bli
miljødetektiver og hjelpe Blekkulf og vennene hans og ta vare på naturen.
Det blir et eget foreldremøte for foreldrene til femåringene 10. oktober.

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage


Trafikksikkerhet i Øvre Hebekk barnehage

Øvre Hebekk barnehage

Besøksadresse:

Skogveien 30B
1406 Ski

Telefon: 64 91 42 30


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 26.03.2019 15:05