Facebook ikon Twitter logo Print side

Siggerud barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
(barnehagen kan åpne kl. 07.00 hvis foreldrene benytter kollektivtrafikk fra Siggerud. Behovet meldes inn til styrer i barnehagen)
Styrer: Grethe K. Mølmshaug
Telefon: 64 91 11 50 / 932 21 475

Om barnehagen

Vi har kort vei til Siggerud idrettsplass, egne tursteder med lavvo og mange andre flotte turområder. Siggerud barne- og ungdomsskole er nærmeste nabo, og har et godt samarbeid med dem. Spesielt i forhold til overgangen mellom barnehage og skole.

Velkommen til Siggerud barnehage

For barnehageåret 2018-2019, har vi 78 plasser og 18 årsverk i grunnbemanning. Vi har en 5-årsavdeling, en 4-årsavdeling, en 3-4-årsavdeling, en 2-årsavdeling og en 1-2-årsavdeling.

Hos oss møter dere positive voksne som ser hvert enkelt barn og møter barna der de er. Vi er opptatt av humor og glede i hverdagen og vi har fokus på voksenrollens betydning i forhold lek og læring i barnehagen. Vi har leken i fokus, og mener at lystbetont læring gjennom lek gir barna det beste utgangspunktet for utvikling.

Årsplan Informasjonshefte

Mars

Telefon: 902 82 171
E-post: jenny.langseter@ski.kommune.no

Mars har 12 barn i 2-års alder, vi har 4 årsverk i grunnbemanning.
Hos oss møter barna ansatte som er gode rollemodeller, som er positive, imøtekommende, tilstedeværende, som viser omtanke og respekt for hvert enkelt barn.
Vi jobber mye i prosjekter. Noen ganger bare kort i løpet av en dag, andre ganger strekker det seg over uker. Temaene i prosjektene knytter seg sammen med utviklingen og interessene til barna. Eksempler på prosjekter er; "meg selv", "høsten". I hverdagen deler vi barna inn i ulike grupper, størrelse og sammensetning kan variere 

Merkur

Telefon: 919 10 348
E-post: vibeke.vik@ski.kommune.no

Merkur har 12 barn i 1-2 års alder, vi har 4 årsverk i grunnbemanning. Vi har fokus på forutsigbarhet i hverdagen, da vi vet at dette gir trygge barn. Det hjelper til å skape oversikt og gjenkjennbarhet i hverdagen. Vi deler barna inn i mindre grupper. Noe som gir større ro for barna, og gjør det lettere for de ansatte å se hvert enkelt barn. I de ulike gruppene følger vi barnas initiativ, noe som fører oss til små og store prosjekter.  

Venus

Telefon: 918 99 864 
E-post: kari.baumberger@ski.kommune.no

Venushar 18 plasser for barn i 3-4 års alder. Vi har 3 årsverk i grunnbemanning. 
Hos oss ønsker vi gode rutiner og forutsigbarhet i hverdagen. Barna vet da hva som skal skje og opplever trygghet. I tillegg jobber vi med at barna skal prøve selv, strekke seg litt lengre og dermed oppleve mestring og utvikling. Dette styrker selvfølelsen, troen på seg selv og er med på å gjøre barna selvstendige. Barna blir ofte delt i små grupper, både planlagte og spontane. Vi får da større ro, mer nærhet og mange fine leke- og samspillsstunder.
Barna lærer at her i barnehagen må vi vise hverandre omsorg og respekt. Vi jobber hele tiden med sosial kompetanse, gode holdninger og vi vil forebygge mobbing og utestenging. Personalet er tydelige rollemodeller og lærer barna metoder for hvordan man inkluderer hverandre i lek og aktiviteter. Humor, tøys og tull er viktig for oss. Latteren sitter løst mellom barn og voksne

Saturn

Telefon: 918 28 615
E-post: silje.vian@ski.kommune.no

Saturn har 18 plasser til barn i 3-års alder. Vi har 3 årsverk i grunnbemanning.

De fleste barne har gått på Merkur tidligere, men i tillegg har vi fått noen nye barn.Vi bruker derfor oppstarten av høsten til å bli kjent og komme inn i like rutiner.
Vi legger opp til mye gruppedeling og jobber med ulike prosjekter. Vi jobber med prosjekter og i høst startet vi med Hakkebakkeskogen som vårt overordnede prosjekt. Vi prøver å knytte andre aktiviteter og temaer inn i dette prosjektet, slik at det blir helhetlig og oversiktiglig for barna. Vi kommer til å ha stort fokus på sosial kompetanse; meg selv i en stor gruppe, dele med hverandre, samarbeid o.l.

Jupiter

Telefon: 919 10 248 
E-post: christine.skrettingland@ski.kommune.no

Jupiter har 18 plasser til barn i 5-års alder, alle sammen skal begynne på Siggerud skole høsten 2019. Vi har 3 ansatte i grunnbemanning, og i tillegg har vi fått en ny lærling inn på denne avdelingen f.o.m. høsten 2018.

Vårt mål er at  alle barna skal føle seg trygge, trives og ha en venn. Trygghet og trivsel danner grunnlaget for læring og utvikling. vi jobber i prosjekter og deler mye i grupper. Vi har fokus på lekemiljøer som stimulerer til god lek. Når vi planlegger temaer går vi ofte på jakt etter det barna selv interesserer seg for. Det ligger et stort potensial til mye god læring ved å ta tak i det barna selv interesserer seg for. Og ikke minst er det gøy å bygge videre på det barna er opptatt av.

Vi har også en del aktiviteter rettet mot skoleforberedelse; språkleker, selvstendighetstrening o.l. Ved å bake dette inn i mange aktiviteter og lek blir det god og naturlig læring i hverdagen. På vårparten starter vi også med vennskapsgrupper, hvor vi møter alle barna som skal starte på Siggerud skole. Da besøker vi også skolen og SFO.

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Siggerud barnehage

Siggerud barnehage

Besøksadresse:

Gamle Siggerudvei 3
1404 Siggerud

Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 22.01.2019 15:17