Facebook ikon Twitter logo Print side

Skoghus barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Olav Kaldahl
Telefon: 64 85 88 80

Om barnehagen

Skoghus barnehage ligger i et flott og rolig område, med skogen som nærmeste nabo. Det er gode bussforbindelser med Ski sentrum. Barnehagen har fire avdelinger, med plass til totalt 82 barn.

Velkommen til Skoghus barnehage

I en barnehage skapes det mange relasjoner hver dag. I Skoghus barnehage jobber vi med å legge til rette for gode relasjoner og god tilknytning. Vi mener barn er kompetente og sosiale, og våre ansatte skal legge til rette for god lek og helhetlig læring i samspill med andre. Vi mener at leken har egenverdi og skal derfor ha en framtredende plass hos oss.

Vi vil ha fokus på barnesyn, læringssyn, verdier og holdninger, det fysiske miljøet på avdelingene, arbeide med tema med barna, refleksjon og pedagogisk dokumentasjon. I løpet av de siste barnehageårene har avdelingene øvd seg på denne arbeidsmåten. Vi ser at det gir resultater, og at vi utvikler og endrer oss.

Årsplan

Rundrøysa

Telefon: 64 85 88 82 / 959 51 782
E-post: Ella.Solbrekken@ski.kommune.no  

Velkommen til Rundrøysa, en småbarnsavdeling med plass til 14 små barn i alderen 1-2 år.

Personalet består av fire hele stillinger. For å legge til rette for aldersgruppen, har vi bl.a.  innredet avdelingen fysisk med store elementer, som barna kan samles rundt. Vi mener at det fremmer leken, og forebygger konflikter.

Personalet er også opptatt av voksenrollen. Det er viktig for oss å bruke mye tid sammen med barna, og være der barna er – på gulvet. Vår erfaring er at ettåringer trenger stor grad av nærhet, og at de voksne må bruke tid på å være den trygge basen som barna kan vende tilbake til når de har behov for det.

 Gruppa vår består av 1- 2-åringer, og befinner seg på ulike utviklingsnivå. Derfor deler vi gruppa hver dag i to eller tre mindre grupper, både formiddag og ettermiddag. I disse tidsrommene har vi samling, vi LEKER, har musikkstunder, formings- og sanseaktiviteter. Turene foregår også i små grupper, av og til sammen med toårsavdelingen, av og til på egenhånd. Ofte tar vi vogn med oss og går rundt i nærmiljøet – vi kan f.eks. besøke høner på sykehjemmet, eller en lekepark i nærheten. Vi bruker også skogen mye. Den har gitt oss mange spennende opplevelser så langt !

Dette barnehageåret skal vi jobbe med fokus på LEK, med spesiell vekt på gode sanseopplevelser.

Steinrøysa

Telefon: 64 85 88 83 / 959 51 783
E-post: Anniken.Nærby@ski.kommune.no

Her hos oss er det plass til 14 to-åringer og vi er 4 ansatte.

Dette året har vi fokus på LEK, relasjoner og tilknytning.

For at barna skal bli utforskende og lekende, trenger de en trygg tilknytning og gode relasjoner. Vi ønsker å være voksne som ser, lytter og leker med barna. For å gjøre dette vil vi dele oss i mindre grupper i løpet av dagen, hvor vi voksne kan delta i leken, observere leken og veiledebarna i lek og konfliktløsning.
Vi bruker også gruppene til å samle oss om noe felles, vi gir barna impulser og felles opplevelser, som er med på å knytte bånd. Det å oppleve, undre seg, skape noe sammen med andre er med på å bygge relasjoner.  

Når vi skal på tur, bruker vi nærområdet vårt aktivt, vi besøker hønene på Solborg, en lekeplass i nærheten og akebakken ved jordet. Vi har også en skog rett utenfor gjerdet vårt, her er det masse spennende, som gir store muligheter for kreativitet, utforsking, undring og glede.

Kokegropa

Telefon: 64 85 88 81 / 959 51 781
E-post: Nina.Nordby@ski.kommune.no 

Velkommen til Kokegropa, her er det plass til 27 barn i alderen 4-6 år. For tiden er det 25 barn her.

Vi har smågrupper med en voksen i hver gruppe. Vi deler barnegruppa etter alder: Bjørner (5 år) og Rever (4 år).

Vi ønsker at barnas opplevelser skal være i fokus, og planlegge etter barnas interesser, men har også fokus på felles opplevelser.

Det kommende året vil vi jobbe med tema LEK .

"Bjørnegruppa", som er de barna som går det siste året i barnehagen før skolestart er samlet på en avdeling her. De følger et eget opplegg gjennom hele året. Våren 2019 deltar de også i Vennskapsgrupper sammen med andre barn som skal begynne på samme skole.

Vi vil bruke refleksjon som arbeidsmåte, og dokumentere lek og læring.

Refleksjon skal peke tilbake på vårt satsningsområde, som er lek, og hvilke opplevelser barna har, og hva barn og voksne har lært av dette.

Vi har også jobbet med det fysiske læringsmiljøet på avdelingen, og er inspirert til å fortsette med det.

Skogkanten

Telefon: 64 85 88 84 / 959 51 784
E-post: Tale.Aunan@ski.kommune.no

Velkommen til Skogkanten, en avdeling med 27 plasser for barn i alderen 3-4 år.           

Vi er for tiden 4 fast ansatte på avdelingen, og 20 barn.

Vi deler barnegruppa i smågrupper. Det gjør at barn og voksne har god oversikt, og barna kan lettere fordype seg i leken og knytte relasjoner med andre. Vi har faste grupper delt etter alder (Mus er 3-åringer og Rever er 4-åringer), og veksler på å være ute / inne.

Vi jobber bl.a. med temaarbeid med barna. Tema dette året er LEK. Vi skal bl.a. prøve å utforske leker som tidligere generasjoner lekte, med hjelp fra foreldre og besteforeldre.

Vi skal lære oss å bruke refleksjon som et utgangspunkt for dokumentasjon og utvikling i forhold til barnas lek og læring.

Som dere vil se av ukebrevene våre, vil vi ha fokus på lek og det å skape gode relasjoner med dette arbeidet.

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.  Revideres i 2018.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhetplan Skoghus barnehage

Skoghus barnehage

Besøksadresse:

Skoghusveien 7
1400 Ski

Telefon: 64858880


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 15.02.2019 15:38