Facebook ikon Twitter logo Print side

Skotbu barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Tony Nordtveit
Telefon: 922 87 983

Om barnehagen

Skotbu Barnehage er en barnehage med 2 avdelinger, en 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling med tilsammen plass til 39 barn. Skotbu Barnehage ligger plassert i idylliske omgivelser nær skog og natur som gir oss uendelige muligheter for å skape møteplasser som gir rom for lek og læring ute sammen, barn og voksne.

Velkommen til Skotbu barnehage

Vår visjon "Sammen klatrer vi høyest" sier noe om våre tanker om en god barnehage med høy kvalitet. Vi har stor tro på at vi når nye høyder og mestrer mere sammen enn hver for oss. Hos oss er barn og voksne likeverdige og relasjonene preges av varme, omsorg, åpenhet og respekt.

Årsplan Pedagogisk innhold Årskalender Hvem er jeg?

 

Froskene

Telefon: 974 01 619
Pedagogisk leder: Lene-Marie Kjos 

På froskene er vi 23 barn og 5 voksne (4 årsverk) + en lærling + en spesial pedagog

Store deler av uka er vi delt inn i to grupper, gule frosker (5 åringer) og grønne frosker (3-4 åringer). Gule frosker deles i lekegrupper en dag i uka og førskolegrupper to dager i uka, på tur er hele gruppa sammen. Grønne frosker deles inn en gang i uka i lekegrupper, og kan deles i mindre grupper ellers i uka for å skape et roligere og bedre læringsmiljø, på tur er hele gruppa sammen.

Hovedfokusene på avdelingen er i god tråd med visjonen til barnehagen, og vi bruker mye fokus på å bruke nærmiljøet som en god læringsarena.   

Rumpetroll

Telefon: 971 75 213
Pedagogisk leder: Ann-Lisbeth Dahl

turRumpetroll er en småbarnsavdeling med plass til 14 barn. I personalet er det 4 årsverk. 

For oss er det viktig at barna har en hverdag som er fylt med lek, mestring og omsorg. Vi bruker god tid med barna, lytter og lærer av og med de.

 

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage

 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn Vi er stolte over å være Miljøfyrtårnsertifisert!

Skotbu og Blåveiskroken bhg

Besøksadresse:

Røysveien 2
1409 Skotbu

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski

Telefon: 922 87 983


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 26.04.2019 10:47