Facebook ikon Twitter logo Print side

Vestråt barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Arnfinn Jensen 
Telefon: 64 91 42 80

Om barnehagen

Vestråt barnehage ligger sentralt til i grønne omgivelser i Ski sentrum. Vi har 80 plasser med barn fra 0-6 år, fordelt på fire avdelinger.

Velkommen til Vestråt barnehage

I en grønn lunge midt i Ski.
Med personal som trives der er vi!
Med trygge barn, lek og læring,
Får vi alle ekstra næring!
Vi er en barnehage med 80 plasser med barn fra 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. Vi ligger sentralt til i grønne omgivelser i Ski sentrum. Det er kun 5 minutter å gå til jernbanen.

Vestråt barnehage er Solvennbarnehage, dette vil si at vi får tips og råd fra Kreftforeningen om hvordan vi best kan beskytte store og små mot for mye sol. Vi har utarbeidet egne solvettregler basert på kreftforeningens anbefalinger.

Årsplan Pedagogisk innhold Lek og vennskap 

 

Eika

Telefon: 905 41 961
E-post: oyvind.lystad@ski.kommune.no 

Vi har 26 barn i alderen 3-6 år, vi deler ofte barnegruppen i 2 eller 3 mindre grupper avhengig av aktivitet.

På Eika har vi en fast turdag/aktivitetsdag, hvor Tarkus er med. Tarkus er et bilbeltedyr som lærer oss om trafikksikkerhet.
Vi jobber med barns medvirkning hvor barna er delaktige i daglige gjøremål. Eika-barna er derfor med daglig og dekker på bordene, og hjelper til med lage varm mat èn gang i uka.

På Eika jobber vi med språk i alle dagens situasjoner gjennom hverdagssamtaler, men også mer målrettet gjennom små grupper, bruk av konkreter og å lære å bruke språk mens vi gjør forskjellige ting.

De eldste barna i barnehagen har egen førskolegruppe hvor de følger et eget opplegg utarbeidet av spesialpedagogisk førskoleteam "tidlig innsats for god lesestart". De har også en egen turdag i uka.

På Eika jobber vi med  miljøbevissthet og har tydelig merking av avfallskasser, slik at barna kan sortere sitt eget søppel.

Lilleskogen

Telefon: 905 08 932
E-post: mads.andersson@ski.kommune.no

Lilleskogen er en småbarnsavdeling med 14 aktive barn i alderen 0-3 år og engasjerte voksne som trives på jobb! På Lilleskogen har vi det siste året endret en del på det fysiske læringsmiljøet. Avdelingen er innredet med lave bord og reoler til leker og bøker, slik at det er lett for barna og finne fram det de ønsker. Vi har tilrettelagt avdelingen for forskjellig type lek i ulike rom og kroker. Det er plass for familielek, billek, byggelek, toglek, tegning, maling og forming, og så har vi et madrashjørne for å ha en god lesestund. Innredning og leketilbud varieres gjennom året for å ivareta barnas ulike behov og interesser. Trygghet, trivsel og utvikling står i fokus hos oss!

På Lilleskogen er vi glade i sang, musikk og eventyr! Så er vi mye ute i all slags vær. Vi kommer til å jobbe mye i små lekegrupper gjennom hele barnehageåret. Barna blir også delt inn i faste turgrupper hvor de aller minste undersøker nærmiljøet, mens de eldste barna kommer til å gå på litt lengre turer.

Fugleredet

Telefon: 905 38 207
E-post: mona.langerud@ski.kommune.no 

Fugleredet er en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 1-3 år. Noe av det som vi ønsker at skal kjennetegne avdelinga er:

• Lek og glede, latter og humor.
• Empati og vennskap gir mening og læring.
• Omsorg og raushet gjør glade barn og voksne.

Vi har et sterkt fokus på leken og dens betydning for barnas utvikling på alle områder. Det er frileken, der barna selv velger hvor og med hva de leker. Vi har lekegrupper en dag i uka, hvor barna deles i mindre grupper og der de voksne legger til rette for ulike aktiviteter. Vi ønsker å gi barna motoriske utfordringer i forhold til alder og da med motorisk lek på fellesrommet vårt og på turer i nærmiljøet.
Barnas språkutvikling er viktig for oss, da barnets språk er i rivende utvikling i denne alderen. Vi legger vekt på samlingsstund, og har en dag i uka organiserte språkgrupper, med bl.a. lesing av bøker, turer til biblioteket og puslespill. I hverdagsaktivitetene (måltid, stell, garderobesituasjon) er det viktig for oss å sette ord på alt vi gjør og ser.
Vi deler gruppa så mye som mulig, ofte er en gruppe inne på formiddagen og en ute, og så bytter vi på ettermiddagen, da deler vi gruppa etter alder eller utviklingsnivå.

Linstrået

Telefon: 905 93 345
E-post: astrid.webjornsenjohannessen@ski.kommune.no 

Linstrået er en gjeng med 26 barn i alderen 3-6 år. Humor og glede i hverdagen gjør dagene lysere. Musikk, dans og bevegelse er naturlige innslag i hverdagen. I hverdagen deler vi barna inn i ulike grupper med inne og ute grupper. Vi har alders inndelte grupper, og grupper på tvers av alder. Gruppene heter Kaniner(de yngste), Ekorn(de mellomste) og Kråkene(de eldste).Hos oss ser vi hvert enkelt barn og gir alle barna daglig voksen kontakt. Vi har barnas behov i sentrum og har stort fokus på trygghet og omsorg i hverdagen. Rutinesituasjoner som måltid og garderobesituasjonen bruker vi god tid på. Fokus mot selvstendighet og mestring i hverdagen. Vi vil at barna skal klare mest mulig selv og oppmuntrer dem til å bli selvstendige.

Vi har mye fokus på barnas språkutvikling og jobber med språket i hverdagssituasjonene gjennom skattekista, ha fokus mot begrepslæring og språkgrupper. Hver uke er alle barna med i en språkgruppe. De eldste barna har egen førskolegruppe og følger et eget opplegg utarbeidet av spesialpedagogisk førskoleteam "Tidlig innsats for god lesestart". Hver uke har vi aktivitetsdag/ turdag for alle barna, da har vi små og store turer i nærmiljøet. Tarkus er alltid med på tur. Tarkus er et bilbeltedyr som lærer oss om trafikksikkerhet. Vi er mye ute hele året og har som motto "det finnes ikke dårlig vær bare dårlig klær".

Et annet viktig område er leken, noe vi setter av god tid til. Ved frilek og organiserte aktiviteter, øver vi på konsentrasjon, å være i leken/aktiviteten over tid. Det er gode egenskaper å ha med seg. Barna er med på å lage måltidene og vi bruker varierte råvarer og friske grønnsaker. Det serveres frukt og grønt til mellommåltider. Når et barn har bursdag servers det et stort, deilig fruktfat. 

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage

Trafikksikkerhet i Vestråt barnehage

 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn Vi er stolte av å være miljøfyrtårnsertifisert!

Vestråt

Besøksadresse:

Kirkeveien 8a
1400 Ski

Telefon: 64 91 42 80


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 23.01.2019 11:03