Facebook ikon Twitter logo Print side

Vestveien barnehage

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Marit Kristin Horne
Telefon: 64 87 69 00

Om barnehagen

Vestveien barnehage ligger stille og rolig til¨innerst i en blindvei mellom Follo DPS, gangveien fra Finstad og Monsrud leir. Vi har tre avdelinger med totalt 62 plasser. 14 av plassene er for små barn.

Velkommen til Vestveien barnehage

I Vestveien barnehage har vi fokus på barnas læringsmiljø, og er inspirert av barnehagepedagogikken i Reggio Emilia i Italia. Vi fokuser på verdiene: likeverd, tillit og lyttende tilstedeværelse i alle samspill mellom barn, foreldre og kollegaer.

For oss innebærer likeverd at alle er like mye verdt, men unike i seg selv. Vi har respekt for ulikheter og har tillit til at du kan og vil hvis du får muligheten. Jeg stoler på deg. Vi vil lytte med ører, øyne og kropp. Vi spør og bruker tid for å finne ut av hva akkurat du mener.

 Årsplan Pedagogisk innhold Tyra

 

Filosofene

Telefon: 901 08 676
E-post: filosofene@ski.kommune.no
Pedagogisk leder: Kirsti

De største barna i barnehagen har ofte mange tanker og ideer. Det å tenke rare og abstrakte tanker er litt av en øvelse som de største barna kan utfordres på. Hvis jeg filosoferer over noe, så tenker jeg over det for å prøve å finne et svar. Når jeg har funnet et svar, prøver jeg å forklare det sånn at du forstår hva jeg mener. Hvis du forstår det, og ikke er enig, kan du si: "Jeg er ikke enig meg deg, fordi........" og så er det din tur til å prøve å forklare hvorfor du ikke er enig. Det er en spennende måte å tenke sammen på.

Plutselig trenger barna å bruke noe annet enn hodet, og de fyker av sted - for å hoppe på tjukkasene eller ut på lekeplassen.

 

Utforskerne

Telefon: 902 47 742
Pedagogisk leder: Marita

På Utforskerne har vi 20 livsglade, utforskende barn i alderen 2-4 år.

Vi deler oss i mindre grupper hver dag. På den måten får personalet muligheten til å se alle barna. Vi er også så heldige at vi har 4 ulike rom å oppholde oss i inne på avdelingen, noe som også gjør det naturlig å dele seg i de ulike rommene. Vi forandrer rommet etter barnas interesser og eventuelle prosjekter. Alle rommene tilbyr ulike materialer og oppmuntrer til ulik type lek og fordypning.

Det er tre områder vi jobber aktivt med inne på vår avdeling. Det er språk, lek og vennskap/relasjoner. Det krever at personalet har en tilstedeværelse, nærhet og evne til å reflektere over egen praksis. Dere kan se eget skriv om hvordan vi jobber med språkutvikling på avdelingen.

Toddlerne

Telefon: 901 86 876
Pedagogisk leder: Charlotte

Toddlerne betyr "den som stabber og går", fordi det peker på et kroppslig særpreg ved barn i denne alderen og sier noe om hvordan toddleren bokstavlig talt sosialt går ut i verden. På Toddlerne vil vi gi barna nettopp denne muligheten til å gå ut i verden med alt som det måtte innebære.

I arbeidet med de små barna legger vi stor vekt på "mangesanselighet" (estetikk), og på små barns store trang til å oppdage og undersøke. Med bakgrunn i dette vil vi bruke læringsmiljøet og rommet som den tredje pedagog.

 

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski


  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Vestveien barnehage

Vestveien barnehage

Besøksadresse:

Vestveien 13
1400 Ski

Telefon: 64 87 69 00


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 23.01.2019 11:03