Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høye badevannstemperaturer i Oslofjorden

Høye temperaturer i Oslofjorden øker risikoen for smitte med vibriobakterier ved bading.

Temperaturene i vannet har vært høyere i sommer enn tidligere år, og det har medført bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann.Sjøbad

Vibriobakterier

Vibriobakterier trives ved høy sjøtemperatur og i sjøvann med lavt saltinnhold. Det kan føre til alvorlige infeksjoner hos risikopersoner. Smitte kan oppstå ved bading med sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt, eldre personer eller personer med leversykdommer eller hemokromatose er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og sårinfeksjon, til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning. 

Forebyggende tiltak ved bading

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Rådene gjelder hele Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.


Unngå å spise rå østers og andre rå skjell

Mattilsynet advarer mot å spise rå østers fanget i Oslofjorden*), samt ved kysten av Telemark og Sørlandet. Grunnen til dette er risiko for å bli smittet med vibriobakterier som kan komme inn i østers og andre skjell. I sjeldne tilfeller kan vibriobakterier også smitte ved at man spiser skjell som ikke er varmebehandlet. Selv om det ikke er påvist slik smitte fra skjell i Norge advarer Mattilsynet som et føre-var-prinsipp om å ikke spise rå østers fra disse områdene på grunn av oppvekst av vibriobakterier.

*) Med Oslofjorden menes her kystlinjen til fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, og Vestfold.

Bading i ferskvann er ikke forbundet med risiko for infeksjon med vibriobakterier.

 

Kilde:Folkehelseinstituttet


Publisert: 07.08.2018 10:18
Sist endret: 07.12.2018 10:58