Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Informasjon til berørte naboer til Magasinparken

Entreprenøren Park & Anlegg AS skal snart begynne på VVA-arbeider for boligutviklingsprosjektet Magasinparken.

Entreprenøren starter med å etablere en anleggsvei fra Monsrudveien langs Artilleriveien inne på tomten til Ahus. Anleggsveien vil bli gjerdet inn, og blir opparbeidet i månedsskiftet april/mai.

anleggsarbeider kart

Selve gravearbeidet med nytt VVA-anlegg starter opp i uke 20, og vil i første omgang foregå i området ved rundkjøring i Vestveien. Det vil til tider bli endret kjøremønster i området mellom uke 20 og 25.

Hovedarbeidene vil i hovedsak foregå inne på tomten til Ahus og Solon Eiendom AS. Etter planen vil disse arbeidene pågå ut november 2019.

Entreprenøren ønsker at berørte naboer tar kontakt med dem underveis, da de ønsker god kommunikasjon med dem som blir berørt av arbeidene.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om arbeidene, ta kontakt med rørlegger Martin Hansen på mobil 950 27 329.

Prosjektleder er Trym Bråthen Tangen, med mobilnummer 478 29 454 og epost tbt@park-anlegg.no.


Publisert: 11.04.2019 11:46
Sist endret: 24.06.2019 13:44