Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Informasjonsmøte om detaljregulering for felt BB2 og BB3 i Ski vest 4. desember

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligblokker med til sammen ca. 300 boenheter. Kjøreatkomst til ny bebyggelse vil være fra ny vei fra rundkjøring i Vestveien.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn. I den forbindelse blir det åpent informasjonsmøte i formannskapssalen i Ski rådhus tirsdag 4. desember klokka 18.30. Velkommen!

Les mer om planforslaget her.


Publisert: 30.11.2018 09:16
Sist endret: 07.12.2018 10:58