Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Innbyggere på Finstad får snart bedre busstilbud i nærområdet

Denne uken signerte Ski kommune avtale med en grunneier om bruk, drift og vedlikehold av vei som gir grønt lys for etablering av bussrute til Villenga.

Dette er gode nyheter for innbyggere i Finstad-området. Finstad i Ski er omfattende utbygget de siste årene, og har fått mange nye innbyggere. Ski by er i vekst, og det er politisk vedtatt at trafikkveksten i Ski skal bestå av gående, syklende og kollektivreisende.

Ordfører Hanne Opdan er godt fornøyd med at det nå ligger til rette for en omlegging av bussruta til Villenga.

Dette har vi jobbet for lenge. Det har vært et mål at innbyggerne på Villenga og Finstad får et bedre busstilbud, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas ved at vi unngår gjennomgangstrafikk i området. Nå har vi klart det!

Dette skjer fremover
Selv om avtale mellom kommune og grunneier nå er på plass, vil det fortsatt ta litt tid før bussruta i området kan legges om. Først må kommunen utbedre krysset Markveien/Villenga, og etablere et busstopp i Villenga.

Ruter trenger 2 måneder for å planlegge og gjennomføre omlegging av bussruten over Finstad.

Kommunen vil snarest sende ut nabovarsler til berørte naboer i området. Kommunen vil også kalle naboene inn til et beboermøte i neste uke.

Kommunen har prosjektert ferdig «skjøten» mellom Markveien og Villenga, og søker byggetillatelse når nabovarslene har ligget ute i 14 dager. Samtidig planlegger kommunen kontrahering av entreprenør og asfaltering av veien.

Når krysset og veien er utbedret, blir det satt opp bom mellom Markveien og Villenga. Den blir kun åpnet for busstrafikk.

Virksomhetsleder for kommunalteknisk virksomhet i Ski kommune, Tom Schei, anslår at ny bussrute vil starte opp i midten av november.

illustrasjon villenga
Her ser du hvor det nye busstoppet skal etableres. Illustrasjon: Kommunakteknisk virksomhet, Ski kommune


Publisert: 05.09.2019 08:54
Sist endret: 22.10.2019 08:46