Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jernbaneveien ferdig til 17. mai

Bane NOR og entreprenøren OHL er ferdige med Jernbaneveien til nasjonaldagen som planlagt.

Fra og med torsdag 17. mai 2018 er fylkesveien Jernbaneveien i Ski sentrum åpen for kollektivtrafikk, gående og syklende. Jernbaneveien er ikke åpen for biltrafikk.

Jernbaneveien vil være åpen for busser, taxier, gående og syklende frem til Bane NOR og OHL begynner å bygge den nye gateterminalen for buss i Jernbaneveien i 2019. Da blir veien stengt en periode igjen.

Dette er den nye Jernbaneveien:

  • lyskryss med prioritet for buss
  • avkjøringsfelt i Kirkeveien
  • økt ruteavgang for buss

Fra og med 17. mai flytter Ruter de midlertidige busstoppene i Åsenveien og Sanderveien tilbake til Jernbaneveien. Her kan du lese hvilke ruter dette berører.

Jernbaneveien mai 2018

Den nordre delen av Jernbaneveien som vises midt på bildet er nå ferdig bygget. (Perrong og sykkelparkering på Ski stasjon og Nordbyveien bru til venstre på bildet.)

Jernbaneveien mai 2018

Fra og med 17. mai 2018 vil det gå busser i Jernbaneveien igjen.

Jernbaneveien mai 2018

Da disse bildene ble tatt midt på dagen 16. mai 2018, var ikke Jernbaneveien åpnet for kollektivtrafikk, gående og syklende ennå. Kjøretøyene du ser på veien tilhører byggherren Bane NOR og entreprenøren OHL. Representanter fra Bane NOR, OHL, Statens vegvesen og Ski kommune møttes for en befaring av veien før åpning.
Alle foto: Ski kommune


Publisert: 16.05.2018 13:21
Sist endret: 15.01.2019 08:22