Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Leif Grimsrud AS skal rehabilitere Ustvedt bru

Statens vegvesen melder at de har skrevet kontrakt med entreprenør Leif Grimsrud AS om å rehabilitere fv. 29 Ustvedt bru. Arbeidet starter i juni og skal være ferdig i løpet av november 2019.

Ustvedt bru er i dårlig stand og skal rehabiliteres. Forberedende arbeider starter i mai/ juni. Arbeidet med selve brua starter 22. juni 2019, når jernbanen stenges i forbindelse med "sommerbrudd" på Østfoldbanen.

Eksisterende bru skal rives, med unntak av noen fundamenter som skal gjenbrukes. Brua får nytt brudekke i tre. Brua vil beholde dagens linjeføring og bredde med ett kjørefelt. Når brua står ferdig rehabilitert i november 2019, vil det ikke være noen vektrestriksjoner på brua.

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet på vegne av Akershus fylkeskommune. Akershus fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.


Publisert: 04.04.2019 10:51
Sist endret: 24.06.2019 13:44