Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utdeling av miljøfyrtårnsertifikat

Torsdag 9. mai kunne flere virksomheter og lokale aktører i Ski motta sitt bevis på at de er miljøfyrtårnsertifisert.

Ski kommune er en miljøfyrtårnkommune, noe som blant annet innebærer at kommunen, i tillegg til å få sertifisert sine egne virksomheter, legger til rette for at private virksomheter får tilgang på en sertifisør og at de får utdelt miljøfyrtårnsertifikat ved sertifisering.

Vi er stolte over å kunne overrekke flere miljøsertifikater til både lokale aktører og virksomheter!

Oversikt over bedrifter og virksomheter som har fått utdelt sitt miljøfyrtårnsertifikat 9. mai 2019
• Sky rekruttering AS
• USBL Follo avdeling Østfold
• Ski elektriske installasjon AS
• Agro Anlegg AS
• BH Ramberg AS avdeling Langhus
• Skotbu barnehage
• Siggerud barnehage
• Siggerud skole
• Dynamitten barnehage
• Kråkstad barnehage
• Øvre Hebekk barnehage
• Bøleråsen skole
• Siggerud gård barnehage

Tilstedet under utdelingen: Ordfører Hanne Opdan, Siggerud Gård bhg, USBL Follo avd. Østfold, Sky rekruttering AS, BH Ramberg AS avd. Langhus, Ski elektriske installasjon AS, og miljøvernrådgiver Christine Bjåen Sørensen.

Som Miljøfyrtårn vil Ski kommune bidra til lavere miljøpåvirkning, og ved å nå målet om å sertifisere 90% av kommunens virksomheter innen 2019 får vi bedre kontroll på virksomhetenes miljøpåvirkning. Dette gir også et bedre overblikk over hvilke miljøproblemer som er mest aktuelle å jobbe videre med, slik at vi sørger for kontinuerlig forbedring i dette arbeidet. For Ski kommune er bærekraftshensyn viktig i alle kommunens planer for utvikling, og her er Miljøfyrtårn et verktøy for at også kommunens drift av egne virksomheter blir så miljøvennlig som mulig.

Ønsker du mer informasjon om hvordan få miljøsertifikat kan du lese mer på www.miljofyrtarn.no

 

 


Publisert: 09.05.2019 16:00
Sist endret: 24.06.2019 13:44