Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå kan du få 1000 kroner i vrakpant for fritidsbåten din

Det er innført en statlig tilskuddsordning der båteiere får 1000 kr for å levere kasserte fritidsbåter til avfallsmottak.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Miljødirektoratet administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket. For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til mottak blir det utbetalt 1000 kroner per båt.

Hvordan levere en kassert fritidsbåt:

  • Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.
  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen, eller i nærheten av kommunen, fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.
  • Ordningen med avfallsmottak for fritidsbåter i kommunene er under utbygging. Ikke alle avfallsmottak kan ta imot fritidsbåter. Ta kontakt med FolloRen om hvilke av deres gjenvinningsstasjoner du kan levere til. Oversikt over mottak for små båter kommer på sortere.no.

Hvordan søke:

  1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Miljødirektoratet eller se deres nettside om båtpantordningen.

Slik leverer du din kasserte fritidsbåt


Publisert: 12.10.2017 10:43
Sist endret: 22.11.2017 13:48