Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Program for 17. mai 2019

Program for de ulike kretser i Ski kommune må være virksomhet Kultur og fritid i hende innen 15.april.

Salg av pølser, is m.v. 17.mai:
Lag og foreninger i Ski kan søke om salg av ovennevnte i sine kretser. Søknadsfrist 15.april.

Refusjon av utgifter i forbindelse med 17.mai:
Lag, foreninger m.m. som har et selvstendig ansvar for gjennomføring av forskjellige arrangementer i Ski kommune 17.mai, kan søke om refusjon av faktiske utgifter i den forbindelse. Søknadsfrist 15.april.

Borgertoget 17.mai:
Lag/foreninger, grupper og institusjoner som ønsker å delta i årets borgertog i Ski, melder fra til Kultur og fritid innen 30.april.

Felles for alle:
Program, søknader, påmelding og evt. Spørsmål sendes på e-post til: anne-grete.singsasmo@ski.kommune.no


Publisert: 20.03.2019 13:01
Sist endret: 24.06.2019 13:44