Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski kommune innfører ekstraordinær båndtvang

Fra og med tirsdag 13. februar 2018 må alle hunder være i bånd overalt utendørs i Ski kommune.

Viltet sliter nå med fremkommeligheten og muligheten til å finne mat og drikke på grunn av store snømengder den senere tid, og en lengre kuldeperiode.

Rådyr har en tendens til å trekke inn til harde skiløyper, veier og tettbebyggelse, og beveger seg ikke langt bort for å hvile. Dette gjør at viltet, spesielt rådyr, i disse dager er slitne og tåler lite stress. Løse hunder kan jage rådyr, noe som kan få fatale følger.

For å beskytte viltet mot unødvendig stress, anser rådmannen i Ski det som nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang.

I vårt nabolag har Enebakk allerede innført ekstraordinær båndtvang, og Ås og Oppegård kommuner har planer om snarlig innføring.

Vår nabo i nord, Oslo, har også innført ekstraordinær båndtvang.

Rådmannen fattet den 13. feb. 2018 følgende vedtak:

«Fastsatt av Ski kommune den 13. februar 2018 i medhold av kommunal forskrift om innføring av ekstraordinær båndtvang, vedtatt 2. mars 2005 av Ski kommunestyre med hjemmel i § 6 andre ledd bokstav f i lov av 4. juli 2003 om hundehold (hundeloven).

1. Det innføres ekstraordinær båndtvang for hunder innen Ski kommune.

2. Dette vedtak gjelder alle hunder med følgende unntak:
a. Hund i aktiv politi-, toll-, militær- eller redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste
b. Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt

3. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med dette vedtak. Hund skal leveres eier eller til politiet. Grunneier, eller noen som opptrer på dennes vegne, kan avlive en hund som direkte angriper hjortevilt, likevel ikke hund som kommer inn under punkt 2 b ovenfor. Jfr. hundelovens §§ 10 og 14c.

4. Overtredelse av dette vedtak om ekstraordinær båndtvang kan straffes i henhold til hundeloven § 28.

5. Dette vedtak (forskrift) trer i kraft 13. februar 2018, og gjelder inntil videre, men ikke ut over 1. april 2018. Ski kommune vil oppheve vedtaket når det vurderes at behovet for ekstraordinær båndtvang ikke lenger er til stede.»

Reidar Haugen
Viltforvalter Ski kommune

Hund i bånd

 


Publisert: 13.02.2018 07:51
Sist endret: 07.12.2018 10:58