Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Statens vegvesen skal bygge nye busslommer langs fylkesvei 152 ved Ski sykehus

Statens vegvesen starter i månedsskiftet juni/juli byggingen av to nye busslommer langs fv. 152 Langhusveien ved krysset til Ski sykehus. Busslommene skal være ferdig i løpet av høsten 2018.

Busslommene blir universelt utformet, og det blir satt opp leskur og ny veibelysning. For å tilrettelegge for at fot­gjengere kan krysse veien skal det etableres en trafikkøy i tilknytning til busstoppene. Dagens kjørefelt i retning Ski skal utvides i bredden for å få plass til en «avkjøringsfil» ved krysset inn til Ski sykehus. «Avkjøringfilen» skal bidra til økt trafikkflyt og bedre trafikksikkerhet fordi bilene slipper å stå og vente bak bussen. Det skal også legges et nytt slitelag med asfalt cirka 170 meter i forbindelse med arbeidet.

Det blir redusert framkommelighet på strekningen i an­leggsperioden.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.


Publisert: 29.06.2018 12:24
Sist endret: 07.12.2018 10:58