Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Statens vegvesen varsler oppstart av reguleringsplan for Oppegårdveien

Statens vegvesen skal i gang med arbeid med reguleringsplan for nytt fortau langs fylkesvei 31 Oppegårdveien på Langhus. Frist for å gi innspill til Statens vegvesen er 12. juni 2019.

Hensikten med prosjektet er å tilby barn og unge en attraktive og trygg skolevei, skriver Statens vegvesen på nettsiden sin. Det skal utarbeides planer for å etablere fortau langs nordøstsiden av Oppegårdveien mellom langhusveien og Dalskleiva.

Gi ditt innspill til Statens vegvesen innen 12. juni.

Statens vegvesen ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet.

Innspill merkes 18/126382 og sendes til Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller epost til firmapost-ost@vegvesen.no.

Berørte grunneiere mottar brev med varsel om oppstart med reguleringsplan.

Les om videre saksgang og se kart med avmerket planområde på Statens vegvesens nettside.


Publisert: 14.05.2019 08:56
Sist endret: 24.06.2019 13:44