Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtatt veileder: Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum

Kommunestyret vedtok i møte 02.05.2018 veilederen Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

Hensikten med veilederen er å synliggjøre hvordan offentlige og private aktører som utvikler Skis byrom bør prioritere arealer til gående og syklende, gode oppholdssoner og møbleringssoner, varelevering, belysning, overvannshåndtering, vegetasjon, korttidsparkering og sykkelparkering.

Veilederen er ikke juridisk bindende og kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Saksdokumenter:

A) Saksprotokoll

B) Veilederen Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum

C) Illustrasjonsplan

Funksjons- og designplan


Publisert: 07.09.2018 10:50
Sist endret: 07.12.2018 10:58