Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski stasjon

Kontaktinformasjon

Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt i Bane NOR
Mobil: 948 58 834
E-post: Follobanen@banenor.no

Henvendelser fra naboer etter klokken 16: Vennligst ring Follobaneprosjektets nabovakttelefon 459 75 212.

Prosjektbeskrivelse

Nye Ski stasjon vil etter planen stå ferdig i 2021. Stasjonen vil få seks spor, tre midtplattformer og en ny ti meter bred og 80 meter lang gjennomgående undergang som forbinder øst- og vestsiden av stasjonen for gående, syklende og bevegelseshemmede med hjelpemidler.

Reisetorg på begge sider av sporene vil bidra til å åpne Skibyen mellom øst og vest, og gi rask adkomst til plattformene fra begge sider av stasjonen. Det er også planlagt parkeringsområder for bil og sykkel i tilknytning til stasjonen.

Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk, åpnes etter planen i 2019.

Sør for Ski stasjon bygges støyskjermer og et nytt vendespor for Follobanen. Dette er planlagt ferdig i 2019.

Det blir ikke bygget ny gangbro over Ski stasjon. Det er tenkt at folk skal bruke undergangen i stedet. Frem til den står ferdig og er klar til bruk for allmennheten kan man gå og sykle over Nordbyveien bro.

Når vestre del av Ski stasjon åpnes vil det bli gang- og sykkelpassasje fra Nordbyveien ned til stasjonsområdet. Denne gang- og sykkelpassasjen, som vil gå forbi den østlige delen av Skeidarbygget, skal etter planen være ferdig samtidig som vestre del av Ski stasjon åpnes for trafikk i august 2019.
Sør for Skeidarbygget vil det bli gang- og sykkelvei som kobles på den ovennevnte gang- og sykkelveien. I dette området er det tekniske bygg som ikke kan rives før det nye tekniske bygget på vestsiden tas i bruk i august 2019. De gamle tekniske byggene må så rives og veien bygges før den kan tas i bruk.

Området mellom Skeidarbygget og politistasjonen på vestsiden av stasjonen, som på folkemunne kalles "Slipset", er regulert til næring. Hvordan det vil se ut i fremtiden er avhengig av fremtidige utbygginger. Detaljplanleggingen av området vest for stasjonen vil komme etter at nye Ski stasjon står ferdig i 2021.

På Bane NORs nettsider finner du mer informasjon om Follobaneprosjektet og arbeidene på Ski stasjon.

Parkering ved stasjonen

Færre parkeringsplasser en periode ved Ski stasjon


Publisert: 13.11.2015 10:20
Sist endret: 10.09.2018 13:08