Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Finstadbekken

Kontaktinformasjon

Ski kommune - virksomhet kommunalteknikk
Prosjektleder: Even Fossan
Epost: even.fossan@ski.kommune.no
Telefon: 64 87 87 00

Prosjektbeskrivelse

På grunn av fremtidig utbygging på Nordre Finstad, samt at deler av det eksisterende vann og avløpsnettet er gammelt, ønsker Ski kommune å få prosjektert en ny og god løsning for vann, spillvann og overvann. Det er avdekket behov for kapasitetsøkning av vann og avløpsledning langs Finstadbekken, fra Markveien, ned til østsiden av jernbanelinja ved Åsveien 7/11 (ved XXL/Europris).

Prosjektet må forholde seg til Bane Nor sitt totalbrudd på Ski Stasjon sommeren 2019, da en kulvert skal forlenges inne på Bane Nor sitt område.

Detaljprosjektering for hele traseen vil foregå høsten 2018.

Anleggsfasen vil starte våren 2019 og foregå sommeren og høsten 2019.

 Fase 1.

 

Fase 2.

 

Statusoppdateringer

Statusoppdateringer kommer


Publisert: 20.09.2017 09:15
Sist endret: 23.05.2018 09:05