Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Follobanen

Kontaktinformasjon

Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt i Bane NOR
Mobil: 948 58 834
E-post: Follobanen@banenor.no

Henvendelser fra naboer etter klokken 16: Vennligst ring Follobaneprosjektets nabovakttelefon 459 75 212.

Prosjektbeskrivelse

På Bane NORs nettsider finner du mer informasjon om Follobaneprosjektet og jernbaneutbyggingen i Ski.

Follobanen skal stå ferdig i desember 2021.

Follobanens delprosjekt i Ski omfatter arbeidene på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski, arbeidene i Jernbaneveien, samt bygging av nye Ski stasjon.

Hele Follobaneprosjektet skal etter planen være ferdig i desember 2021. Høsten 2018 er prosjektet to tredeler ferdig bygget.

Langhus

Langhusveien vil være mye berørt av anleggsarbeidene, og man må i perioder beregne redusert fremkommelighet. Follobaneprosjektet tilbyr SMS-varsel når veien stenges i korte perioder på inntil 10 minutter.

Man kan også melde seg på SMS-varsel når det skal sprenges i Ski. Send en tekstmelding med kodeord SKI til 26112 for å melde deg på, og SKI STOPP til samme nummer for å melde deg av.

Roåstunnelen mellom Ski og Langhus er planlagt å skulle stå ferdig til tunnelboremaskinene kommer opp i Ski, noe som er planlagt å skje senvinteren/våren 2019.

På Bane NORs nettside kan du se hvor tunnelboremaskinene er akkurat nå.

Ski stasjon/sentrum

Sporområdet på Ski stasjon vil bli utvidet til seks spor, derfor er det blitt bygget en ny og større Nordbyveien bro. Den nye broen ble åpnet våren 2018.

Jernbaneveien oppgraderes. I 2017 og 2018 bygget Bane NOR den øvre delen av Jernbaneveien.

Bane NOR og entreprenøren OHL planlegger nå i detalj gjennomføringen av arbeidene på østsiden av Ski stasjon, inkludert bussterminalen. Arbeidene vil skje innenfor tidsrammen august 2019-sommeren 2021. Bane NOR jobber for at stengingen av Jernbaneveien, som er nødvendig for å få bygget bussterminalen, skal bli kortest mulig innenfor dette tidsrommet, og vil komme tilbake med mer informasjon etter at planene er fastlagte.

Her kan du lese mer om Jernbaneveien

Her kan du lese mer om Nordbyveien bro

Her kan du lese mer om Ski stasjon

Her kan du følge Bane NOR: Follobaneprosjektet på Facebook


Publisert: 27.11.2015 09:42
Sist endret: 10.09.2018 13:10