Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fylkesveiene Kirkeveien, Jernbaneveien og Åsveien

Statens vegvesen planlegger på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune å bygge ut fylkesveiene Kirkeveien, Jernbaneveien og Åsveien i Ski sentrum.

Trafikksituasjon og fremkommelighet i Kirkeveien

Statens vegvesen planlegger å bygge ut Kirkeveien, men de har ikke offentliggjort noen startdato ennå. Kommunen er i dialog med Statens vegvesen om dette. Vi vil informere her på kommunens nettside og på kommunens Facebookside i samarbeid med Statens vegvesen når vi vet mer.

Statens vegvesens planer for fylkesveiene i Ski sentrum

Arbeidene skal skje i tråd med Ski kommunes vedtatte områdeplan for Ski sentrum.

Statens vegvesen utformer hovedgatenettet i henhold til mål om utvikling av Ski som regionalt knutepunkt.

Politikerne i Ski har bestemt at all persontransportvekst i Ski skal skje med kollektivtrafikk, syklende og gående. I planleggingen av pågående og fremtidige veiprosjekter i Ski vil både kommunen og Statens vegvesen først og fremst planlegge for disse fremkomstmåtene.

Her finner du Statens vegvesens plan for hovedgatenettet i Ski by. Den inneholder blant annet et kart som beskriver hvordan dette er tenkt.

I vegvesenets plan er fylkesveiene Kirkeveien, Jernbaneveien og Åsveien planlagt som kollektivtraseer. Kirkeveien og Åsveien vil fortsatt være åpen for biltrafikk, mens Jernbaneveien allerede er stengt for biler og er planlagt å bli kollektivgate.

Les mer om byutvikling i Ski

Les mer på Statens vegvesens nettside


Publisert: 30.06.2017 14:11
Sist endret: 28.08.2018 14:48