Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jernbaneveien

Trafikksituasjon og framdrift i Jernbaneveien

Kontaktinformasjon

Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt i Bane NOR
Mobil: 948 58 834
E-post: Follobanen@banenor.no

Planene for Jernbaneveien

Det statlige selskapet Bane NOR og hovedentreprenøren deres OHL bygger om veisystemet i den nordre delen av fylkesveien Jernbaneveien. Jernbaneveien ble åpnet for kollektivtrafikk, gående og syklende i midten av mai 2018.

illustrasjon jernbaneveien
Nye Ski stasjon og Jernbaneveien illustrert. Illustrasjon: Follobaneprosjektet

Etter vedtak fra Ski kommunestyre vil Jernbaneveien ikke kunne benyttes av biler fra starten av 2017. Dette gjelder for hele anleggsperioden. Etter at Follobanens arbeider er ferdige er Jernbaneveien fortsatt forbeholdt buss, taxi, bevegelseshemmede, gående og syklende.

Ferdig utbygget får Jernbaneveien

  • lyskryss med prioritet for buss
  • avkjøringsfelt i Kirkeveien
  • økt ruteavgang for buss

Trappen og deler av gangveien mellom Jernbaneveien to og fire vil være stengt også etter sommeren, fordi det blant annet skal bygges ny trapp, amfi og grøntområde.
Gangveien legges om gjennom bakgården til Rutheim-bygget. Skilt skal settes opp. Atkomst til parkering og næringer vil ikke bli berørt. Det er planlagt ferdigstillelse i løpet av 2018, men endringer kan forekomme.

Jernbaneveien vil bli stengt i enda en periode når Bane NOR og OHL begynner å bygge den nye bussterminalen i Jernbaneveien i 2019. Gående og syklister vil alltid kunne benytte gang- og sykkelvei.

Innbyggere og næringsdrivende må regne med at det også etter at veien står ferdig blir mye anleggstrafikk i Jernbaneveien frem til nye Ski stasjon står ferdig.

Når Bane NOR arbeider i Jernbaneveien, forholder de seg til en reguleringsplan for Ski stasjon fra 2013, som ble vedtatt av kommunestyret i Ski samme år.

Les mer om Follobaneprosjektet og Ski stasjon på Bane NORs hjemmeside

illustrasjon fra Bane NOR

Illustrasjonen ble vist av Bane NOR til de folkevalgte i Ski 19. oktober 2017 som del av en orientering i formannskapsmøtet.  Veien til venstre er Jernbaneveien slik Bane NOR planlegger at den skal se ut når den er helt ferdig og åpner for kollektivtrafikk og myke trafikanter, med ny gateterminal for buss i nedre del av Jernbaneveien.  Den nordre delen av Jernbaneveien er nå ferdig, og ble åpnet for buss og taxi i midten av mai 2018.
Illustrasjon: Follobaneprosjektet/Bane NOR


Publisert: 14.07.2017 14:15
Sist endret: 16.01.2019 12:06