Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kråkstad - Ski I

Kontaktinformasjon

Ski kommune - virksomhet kommunalteknikk


Prosjektleder: Björn Sederholm

Epost: bjorn.sederholm@ski.kommune.no

Telefon: 468 03 356

Byggeleder: Ståle Faber

Epost: jornstale.faber@ski.kommune.no

Telefon: 900 84 011

 

Ved henvendelser via e-post, skal henvendelser enten gå direkte til prosjektleder, eller med kopi til prosjektleder.

Entreprenør:

 Fossum Anlegg AS

Anleggsleder: Per-Ivar Nygård

Epost: per-ivar@fossumanlegg.no

Telefon: 918 93 295

 

Ved spørsmål angående vann og avløp, driftsforstyrrelser, brunt vann e.l., skal Ski kommunes driftsavdeling for vann og avløp kontaktes.

Prosjektbeskrivelse

Ski kommune skal legge ned Kråkstad renseanlegg, og pumpe spillvann til Nordre Follo Renseanlegg istedenfor.

I den forbindelse skal tre pumpestasjoner på Kråkstad også rehabiliteres, samt cirka 2,5 kilometer spillvannsnett rehabiliteres.

Private stikkledninger vil ikke bli berørt, bortsett fra der hvor de er koblet på nettet som rehabiliteres.

Prosjektet omfatter også å opprette tosidig vannforsyning til Kråkstad, via ledningsnett lagt under gang-/sykkelveien langs Kråkstadveien.

Prosjektet er nå under planlegging, med tenkt anleggsperiode fra september 2018 – desember 2019.

Dette kartet viser arbeidsområdet – grønn farge viser graving, mens rød farge hvor styrt boring benyttes.

Statusoppdateringer

Anbudsprosessen er avsluttet, og Fossum Anlegg AS har fått tildelt kontrakten. De har satt i gang med arbeider på Kråkstad, og vil bevege seg i området. Arbeid vil foregå langs Kråkstadveien ved idrettsplassen, og langs Elveveien, i den nærmeste fremtiden.

I tillegg vil ny vannforsyning til Kråkstad etableres, og dagens vannleveranser til Hesteskoen oppgraderes. Beboere på Hesteskoen kan merke noen driftsforstyrrelser i nær fremtid. Når oppgraderingen er ferdig, vil vanntrykket i springen på Hesteskoen være bedre enn i dag.


Publisert: 20.09.2017 08:59
Sist endret: 20.11.2018 13:09