Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nordbyveien bro

Kontaktinformasjon

Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt i Bane NOR
Mobil: 948 58 834
E-post: Follobanen@banenor.no

Prosjektbeskrivelse

Nordbyveien bru

Den nye stasjonen i Ski får utvidet sporområde. Derfor har Bane NOR og entreprenøren OHL bygget en ny og større Nordbyveien bro.

Den nye broen og Kirkeveien ble åpnet for all trafikk søndag 6. august 2017. Det ble da mulig å både gå, sykle og kjøre over broen igjen.

Når den nye broen sto ferdig ble den vestre delen av den gamle gangbroen over Ski stasjon revet. Den østre delen med tilkomst til jernbanespor to og tre kan fortsatt brukes.

Nytt gang- og sykkelmønster når nye Nordbyveien bro er åpnet

Nye Nordbyveien bro er en buebro bestående av betong og stål. Broen er cirka 45 meter lang og 18,5 meter bred. Den har to kjørefelt, sykkelfelt og fortau på begge sider.

Broen er malt og har fått belysning. Noen siste arbeider med broen gjenstår, blant annet det siste slitelaget med asfalt på veien, noe som vil heve veien litt fra dagens nivå, og bytte av kantstein ved fotgjengerfelt på broen slik at det møter kravene til universell utforming.

Her finner du siste nytt fra Bane NOR om Nordbyveien bro


Publisert: 27.11.2015 08:53
Sist endret: 16.08.2018 13:48