Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nordbyveien

Prosjektbeskrivelse

Statens vegvesen har sammen med Ås og Ski kommuner bygget om fylkesveg 35 Nordbyveien for å gi bedre fremkommelighet for gående og syklende, økt trafikksikkerhet, samt redusere unødvendig gjennomgangstrafikk.

"Nye" Nordbyveien ble åpnet 10. oktober 2016. Den har cirka 1,8 kilometer ny veg og fire nye rundkjøringer. Det er etablert egne sykkelfelt og nye fortau på begge sider, og det er bygget åtte busstopp.

Kontaktinformasjon

Byggeleder: Thomas Gienke
Mobil: 930 98 558
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no


Publisert: 13.11.2015 10:20
Sist endret: 30.06.2017 14:18