Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Parkveien - Rehabilitering av vann og avløp

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Bijan Khalili
E-post: Bijan.Khalili@ski.kommune.no
Telefon: 900 36 352

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledninger i Parkveien skal rehabiliteres iht. VA tiltaksplan og for å ha driftssikker vannforsyning med tilfredsstillende vannkvalitet uten lekkasjer og brudd. Prosjektet skal prosjekteres og gjennomføres i samsvar med overordnet mål fra kommuneplanen og gjeldende normer.
Total lengde på strekket som skal rehabiliteres er cirka 400 m, som vist i oversiktskart. Ved nordenden av prosjektområdet ligger det snuhammer ved eiendom 123/153. På sørenden av prosjektområdet ligger eksisterende spillvann pumpestasjon.

Oversiktskart - Parkveien - Rehabilitering vann og avløp

(Kart er utklipp fra finn.kart.no)

Statusoppdateringer

Det er Fossum Anlegg AS som har fått tildelt kontrakten. De er i gang med arebider. Anleggsfase begynte i august 2018 og strekker seg til 10.05.19. Prosjektet har per idag - slutt av november - ca. 30% fremdrift.

Anleggsområdet

Gravearbeid - VA Grøft


Publisert: 21.09.2017 13:42
Sist endret: 28.11.2018 10:25