Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Langhus sentrumsområde

Planen er å legge til rette for utvikling av et attraktivt, levende og bærekraftig sentrumsområde på Langhus.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Arealplanlegger Sven Venske
Mobil:  950 79 723
E-post: Sven.venske@ski.kommune.no

 

 

Langhus sentrumsområde

Status områderegulering for Langhus sentrumsområde


Kommunestyret vedtok i møte 17.06.15 områderegulering for Langhus sentrumsområde. Klagefristen gikk ut 21.08.2015. Det kom ikke inn noen klager. Planen er dermed rettskraftig.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av et attraktivt, levende og bærekraftig sentrumsområde på Langhus. Planforslagets hovedgrep er blant annet at det lokale handels- og servicesenter lokaliseres ved Vevelstad stasjon, at det kan oppføres ca. 800 nye boenheter med hovedvekt på blokkleiligheter, at viktige grøntområder opprettholdes og at hovedveinettet og det offentlig rommet opprustes.

Områdeplanen fastsetter kun rammer for fremtidig utvikling av sentrumsområde. Områdeplanen vil bli fulgt opp av detaljreguleringer av de enkle byggeområder.

Saksdokumeter:


Vedtatt reguleringskart   
Vedtatt reguleringsbestemmelser          
Planinnsyn      

 


Publisert: 13.10.2015 09:37
Sist endret: 31.05.2017 14:12