Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Boliger for personer med utviklingshemming og autisme

Til personer med utviklingshemming og/eller autisme som har omfattende behov for bistand tilbyr vi samlokaliserte boliger (boligteam) med heldøgns bemanning.

Boligene har fra 3  til 10 beboere og base for personale. Botilbud og tjenester utformes i nært samarbeid med bruker og pårørende. Hver enkelte bruker leier sin egen leilighet eller rom, og dekker sine utgifter til livsopphold ved hjelp av uføretrygd, bostøtte og lignende støtteordninger.

Tjenester vi tilbyr i boligene

Individuell oppfølging av brukerne med vekt på opplæring og praktisk bistand.

Kartlegging av ulike hjelpebehov, motiveringsarbeid og iverksetting av tiltak slik at brukeren selv oppnår mest mulig mestring og selvstendighet i eget liv.

I tillegg samarbeid om og koordinering av individuelle planer, deltagelse og innkalling av ansvarsgruppemøter, samarbeid med interne og eksterne instanser, samt administrering av medisiner mv. 

Søknad om bolig

Det er koordinerende tjeneste som tildeler boliger og utarbeider vedtak for hvor omfattende tjeneste de ulike brukerne skal ha. Ytterligere informasjon og søknadsskjema får du ved å henvende deg til Koordinerende tjeneste - helse og omsorg.

Søk omsorgsbolig

Våre boliger/avdelinger - kontaktinformasjon

Follo omsorgsboliger

Lysneveien 51, 1400 Ski, tlf 64 91 88 50
Avdelingsleder avd. 1 Vidar Karlsen, tlf 954 91 632
Avdelingsleder avd. 2 Kirsten Kvalheim, tlf 404 37 522

Follo omsorgsboliger

Lysneveien 61

Lysneveien 61, 1400 Ski, tlf 64 91 88 50
Avdelingsleder avd. 1 Pål Friis Ruud, tlf 950 05 305
Konstituert avdelingsleder avd. 2 Ane Stalsberg, tlf 46820185

Boligteam Skoghusveien 6

Skoghusveien 6, 1400 Ski, tlf 64 91 88 50
Avdelingsleder Beate Bergsli, tlf 911 63 121

Boligteam Skoghusveien 6

Boligteam Skoghusveien 9

Skoghusveien 9, 1400 Ski, tlf 64 91 88 50
Avdelingsleder Line Konnerup, tlf 474 86 747

Boligteam Skoghusveien 9

Langhus boligteam

Langhus senter 11, 1405 Langhus, tlf 64 91 88 50
Avdelingsleder Kirsten Kvalheim, tlf 404 37 522

Langhus boligteam

Solbakken Kråkstad borettslag

Elveveien 18, 1408 Kråkstad, tlf 64 91 88 50
Avdelingsleder Anne Saxebøl, tlf 911 85 419

Solbakken

Administrasjonen

Lysneveien 61, 1400 Ski, tlf 64 91 88 50
Konsitutert virksomhetsleder Rune Sletten, tlf 905 16 104
Førstesekretær Heidi Holck, tlf 468 45 405
Førstesekretær Else Ulset Klose, tlf 905 46 318

..

 


Publisert: 29.09.2015 09:26
Sist endret: 10.04.2019 09:39