Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliteringsavdelingen er ansvarlig for tjenestene fysioterapi, ergoterapi og tekniske hjelpemidler.

Søke om tjenester

Søk om fysioterapi og ergoterapitjenester for voksne

Søk om fysioterapi og ergoterapitjenester for barn

Satser egenbetaling pr. 1. januar 2018

Priser på fysioterapitjenester

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Vibecke Tvedt Gustavsen

Telefon: 64 87 84 80

Postadresse:
Ski kommune Samhandlingsenheten, avd. Rehabilitering
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: postmottak@ski.kommune.no

Fysioterapi

Kontaktinformasjon: telefon 948 02 368

Den kommunale fysioterapitjenesten er delt inn i fysioterapi for barn og unge 0-18 år og voksne over 18 år.

Fysioterapitjenesten retter seg mot barn og voksne med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på fysikalsk institutt. Tjenesten har også forebyggende tiltak for barn og voksne.

Vi utfører:

 • Vurdering og kartlegging av fysisk funksjon i hjemmet eller institusjon, spesielt i forhold til dagliglivets aktiviteter
 • Opptrening og behandling i hjemmet, gruppe eller institusjon i en avgrenset periode
 • Råd og veiledning til bruker, pårørende og andre involverte
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
 • Tverrfaglige vurderinger/kartlegginger av ergoterapeut og fysioterapeut
 • Gruppetrening
 • Trening, aktiviet og tilrettelegging ved rehabiliterngsopphold på Finstadtunet. Tilbudet er en del av et tverrfaglig tilbud

Benytt søknadsskjema ved behov for våre tjenester, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste. En fysioterapeut foretar et vurderingsbesøk, og tilbud gis ut ifra vurdering om behov og forventet effekt av tiltaket.

Stortinget vedtok i desember 2016 å fjerne sykdomslisten for fysioterapi gjeldende fra 01.01.2017. Sykdomslisten har gitt pasienter med diagnoser i henhold til denne, rett til fri behandling. Ny ordning innebærer at alle må betale egenandel for fysioterapi, både hos avtalefysioterapeuter og kommunale fysioterapeuter.

Ski kommune innfører egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter fra og med 01.03.2017.

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter i Ski kommune (oppdatert april 2018)

Treningsgrupper

Under følger en oversikt over kommunens treningstilbud. Noen grupper er åpne, andre krever påmelding.

Åpen trimgruppe – trening for seniorer

Strever du med å komme deg opp av stolen?

Er du engstelig for å falle?

Ønsker du sosialt samvær med andre?

Bli med og tren da vel!

 

Alle er hjertelig velkommen til å delta! Gruppene ledes av fysioterapeut. Tilbudet er uten kostnad og det er ingen påmelding. Det er fokus på utholdenhet, styrke, balanse og ikke minst treningsglede. Øvelsene foregår både stående og sittende på stol. Du tar hensyn til deg selv og din form. Ha på stødige sko og klær du kan bevege deg i. 

Langhus bo- og servicesenter, kafeteria i 1. etg

Tirsdager kl. 10.30-11.15

Finstadtunet, treningsalen i underetasjen

Onsdager kl. 10.30-11.15

Ski Servicesenter, Kirkeveien 3, peisestua i 2. etg

Fredager kl. 10.30-11.15

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ReHabiliteringsavdelingen på tlf: 948 02 368. Kontakt oss dersom du er i behov av transport med Pasientreiser.

Vi sees!

Høstsemesteret

Oppstart uke 35 (27.-31.august)

Siste oppmøte før jul uke 50 (10.-14.des)

 

Åpen treningssal – for deg som trener selv

Treningssalen er åpen for egentrening og bruk av treningsapparater. Fysioterapeut er tilstede for veiledning på tidspunkter beskrevet under. Ha på stødige sko og klær du kan bevege deg i. Ta med vannflaske.

Tilbudet er uten kostnad.

Finstadtunet, treningsalen i underetasjen

Mandag kl. 14.00-15.00

Onsdag kl. 13.00-14.00 fysioterapeut tilstede

kl. 14.00-15.00

Fredag kl. 13.00-14.00 fysioterapeut tilstede

kl. 14.00-15.00

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med fysioterapeut Toril Ingvaldsen på tlf: 476 53 675. Kontakt oss dersom du er i behov av transport med Pasientreiser.

Høstsemesteret

Oppstart uke 35 (27.-31.august)

Ingen trening i høstferie (uke 40, 1.-5.okt)

Siste oppmøte før jul uke 50 (10.-14.des)

Trim- og samtalegruppe - for deg som er god fysisk form, men strever med hukommelsen

 

Er du i god fysisk form, men strever litt med hukommelsen?

Dette er et tilbud til deg som: 

 • ikke har tilbud om dagsenter
 • mestrer å følge opp dersom vi bestiller taxi, evt. Komme deg til trening på egenhånd. Kan gjerne ha en ektefelle o.l. som kan bistå deg med å huske avtaler/følge opp taxi.

Ved eventuell nevrologisk sykdom/skade gjøres individuelle vurderinger

Sted:

Kirkeveien 3, 1400 Ski

Varighet:

10 ganger à 2 timer

Trimgruppen foregår i Kirkeveien 3, i underetasjen og ledes av en fysioterapeut. Det legges vekt på fysisk aktivitet, kle deg derfor deretter. I etterkant av trimmen, samles gruppen til en kopp kaffe og sosialt samvær. 

Er dette noe for deg så kontakt oss

Aino Bunæs (95759820), Ruth-Ellen Slåtsveen (48891733) og Kristin Dahly (95736464)

Demensteam/hukommelsesteam Ski kommune og fysioterapeut

 

Fallforebyggende gruppe – for deg som er i risikogruppen for å falle

Fysioterapeut og ergoterapeut ved ReHabiliteringsavdelingen arrangerer fallforebyggende gruppe på Finstadtunet. Målet med denne gruppen er at du skal bli tryggere til beins og å redusere risikoen for fall.

Gruppen passer for deg som:

 • Er over 70 år
 • Er hjemmeboende
 • Er ustø, redd for å falle eller har falt i løpet av det siste året
 • Har begynnende vansker med daglige aktiviteter som for eksempel reise deg fra stol, ustø gange, gå i trapper
 • Går med eller uten hjelpemidler

Det er en forutsetning at du:

 • Er motivert for å trene
 • Er selvhjulpen i treningssammenheng
 • Kan følge instruksjon
 • Bor i Ski kommune

Innhold:

 • Styrke- og balansetrening 2 ganger i uken i 12 uker
 • Veiledning i egentrening
 • Nyttig informasjon om fallforebygging i hjemmet
 • Nyttig informasjon om trenings-/aktivitetstilbud videre

Alle interesserte deltakere blir testet med en standardisert test før oppstart. Resultatet av testen avgjør hvem som er kandidat for gruppen, eventuelt om andre tilbud egner seg bedre. Ved eventuell nevrologisk sykdom/skade, gjøres individuelle vurderinger om tilbudet er det rette for deg. Deltakere som tilbys plass i gruppen gjennomfører samme test etter treningsperiodens slutt.

Det kreves ikke henvisning fra lege. Det vil være en egenandel på 97 kr per gang frem til du har nådd frikortgrense (egenandelstak 2). Det rekvireres transport med Pasientreiser dersom du er i behov av det.

Kontakt oss

Informasjon og påmelding rettes til Rehabiliteringsavdelingen på tlf: 948 02 368

Brosjyre om fallforebyggende gruppe

Artroseskolen – for deg med artrose i hofte – og/eller kne

Informasjon om artreosetilbud i  Ski kommune

AktivA

AktivA står for Aktiv med artrose og er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av artrose. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om vektreduksjon (for de med overvekt). Målet er at alle pasienter med hofte –og kneartrose skal bli tilbudt denne kunnskapsbaserte tilnærmingen tidlig i sykdomsforløpet.

Indikasjon:

 • Pasienter over 35 år som har symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne, eller degenerativ meniskskade

Deltakerne må:

 • Være motivert og innstilt på å delta i et opplegg med høy grad av egeninnsats
 • Ha ønske om å lære mer om artrose og hvordan man selv kan forebygge funksjonsfall
 • Må kunne ta instruksjon
 • Ha bostedsadresse i Ski kommune

Eksklusjonskriterier:

 • Annen årsak til plagene (f.eks tumor, inflammatorisk leddsykdom – som leddgikt, følgetilstander etter hoftebrudd)
 • Andre symptom mer fremtredende enn artroseplagene (f.eks. kronisk generalisert smerte/ fibromyalgi)
 • Ikke kan delta/utføre trening med moderat intensitet eller delta i gruppe
 • Forstår ikke norsk
 • Innsatt protese i aktuelt ledd
 • Planlagt operasjon innenfor de 3-4 første månedene etter oppstart

Innhold:

 • 20 deltakere
 • Før oppstart og etter 3 måneder: testing/kartlegging hos fysioterapeut
 • Fellessamlinger med informasjon og trening over 6 uker (to teorisamlinger og fire felles treningssamlinger), deretter egentrening
 • En femte felles treningssamling tilbys i forkant av siste kartlegging hos fysioterapeut (etter 3 måneder)
 • Fellessamlingene vil foregå på dagtid, 1-2 timer i uka på Finstadtunet
 • Deltagerne vil besvare spørreskjema via et elektronisk registreringssystem ved oppstart, etter 3, 12 og 24 måneder. Alle data vil bli samlet i en sentral database ved Oslo Universitetssykehus. Målet er at det elektroniske registreringssystemet skal etableres som et nasjonalt kvalitetsregister for artrose, NOAR (norsk artroseregister)

Det stilles krav til deltakerne om egenaktivitet i løpet av hele perioden og det baseres på at deltakerne kan benytte allerede eksisterende treningstilbud i kommunen

Påmelding eller spørsmål rettes til fysioterapitjenesten, tlf: 948 02 368

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut Solfrid F. Grøv

Solfrid.Grov@ski.kommune.no

Fysioterapeut Tarjei M. Balsvik

TarjeiMadslien.Balsvik@ski.kommune.no

Egentrening i varmtvannsbasseng

Tidspunkt:

Mandager kl. 09:00-10:30 og kl. 10:30-11:30

Tirsdager kl. 10:30-12:00 og kl. 12:00-13:00 (NB gruppen 12:00-13:00 er kun for kvinner)

Onsdager kl 12:00-13:30

Påmelding:

Ta kontakt med Kari Engvig på mail kari.engvig@gmail.com eller telefon: 922 41 457.

Påmelding kan også skje til badevakt ved oppmøte i bassenget.

Pris:

1000 kroner per semester

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet om egentrening i basseng gjelder personer som har deltatt på bassenggrupper ledet av fysioterapeut og som kan gjennomføre øvelser og trening i basseng på egenhånd. De som har behov for ledsager i basseng må sørge for dette selv. Dersom man ønsker veiledning av fysioterapeut for egentrening i basseng kan man kontakte fysioterapitjenesten på tlf: 94 80 23 68. Brukere vil bli fakturert en egenandel for veiledning av fysioterapeut. Tirsdag kl. 12:00-13:00 er reservert kun til kvinner.

 

Egentrening i varmtvannsbasseng på Finstadtunet er for innbyggere i Ski kommune og gjelder fra 01.03.2017. Tilbudet følger skoleruten.

 

Ergoterapi

Kontaktinformasjon: telefon 479 07 715

Målgruppen er personer med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, hjemmeboende eller på institusjon. Vi ønsker å fremme mulighet for å leve et aktivt liv og delta i samfunnet ut i fra egne forutsetninger og ønsker. Tjenesten er tilgjengelig for brukere som har behov for trening og tilrettelegging for å kunne utføre hverdagens aktiviteter. Og for de som opplever utfordringer i hverdagen knyttet til bolig, fritid, barnehage, skole og arbeidsplass grunnet en funksjonsbegrensning

Vi utfører:

 • Kartleggingssamtale og vurderingsbesøk
 • Opptrening av funksjons- og mestringsnivå
 • Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser
 • Samarbeid med blant annet kommunens øvrige tjenestetilbud, spesialisthelsetjenesten og NAV hjelpemiddelsentral
 • Gruppetilbud
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Deltakelse i planarbeid og tjenesteutvikling i kommunen
 • Trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold på Finstadtunet. Tilbudet er en del av et tverrfaglig tilbud

Benytt søknadsskjema ved behov for våre tjenester, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste.

Lokalt hjelpemiddellager

Lokalt hjelpemiddellager befinner seg i Teglveien 18, og bistår med utlevering og innlevering av hjelpemidler.

Alle henvendelser knyttet til hjelpemidler og salg av enkle hjelpemidler foregår i Teglveien 18.

Ved formidling av tekniske hjelpemidler skilles det mellom tekniske hjelpemidler som er trygdefinansiert (varig behov) og kommunalt utlån av hjelpemidler (midlertidig behov).

Varig behov for tekniske hjelpemidler må søkes via NAV hjelpemiddelsentral Oslo & Akershus, i samarbeid med de kommunale ergoterapeutene.

Ved kortvarig, og eller akutt behov for hjelpemidler kan dette leies via det lokale hjelpemiddellageret. For ytterligere informasjon om leie ta kontakt på tlf 64 87 86 80 / 480 33 796

Åpningstidene til hjelpemiddellageret er: mandag- fredag 08.00 - 12.00, eller etter avtale.
Telefon: 64 87 86 80 / 480 33 796.

 

Aktuelt

Informasjonsskriv om utvidet trimtilbud

Informasjon om innføring av egenandeler for fysioterapi

Informasjonsskriv fallforebyggende gruppe

Tips til valg av "go'stol"

Ung eller gammel, med planer om å skifte bolig? Tips fra ergoterapeutene


Publisert: 29.09.2015 11:27
Sist endret: 13.12.2018 10:44