Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsestasjon, barn og ungdom

Kontakt helsestasjonene

Ski.helsestasjon@ski.kommune.no
Åpningstid: Mandag kl. 08.00-11.00
Tirsdag til fredag kl. 08.00-11.00 og 12.00-15.00

Telefontid: Mandag 08.00-11.00
Tirsdag til fredag 08.00-11.00 og 12.00-14.30

Ski helsestasjon:
Kirkeveien 3
Tlf: 64 87 86 61 

Langhus helsestasjon:
Gamle Vevelstadvei 34
Tlf: 64 91 83 40

Ski helsestasjon har åpen helsestasjon tirsdager, onsdager, torsdager og fredager kl. 12.00-13.00 for de som ønsker å veie og måle barna sine. Det er ingen timebestilling, kun drop-in.

Helsestasjon for ungdom, HFU har følgende åpningstider:
Onsdager kl. 14.00 til 17.00
Tlf: 901 24 167


Du finner også helsestasjon - og skolehelsetjenesten i Ski kommune på
Facebook Følg Ski Helsestasjon -og skolehelsetjenesten på facebook

 

 

 

Helsestasjon for barn

Ski og Langhus Helsestasjon er et tilbud til alle barn i aldersgruppen 0-5 år. Helsestasjonene ønsker å være et sted hvor foreldre kan henvende seg med små og store problemer i hverdagen.

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Vi gir tilbud om:

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelse
 • Helseopplysning til foreldre blant annet om barns utvikling, søvn, ernæring og ulykkesforebyggende arbeid
 • Ammeveiledning og veiledning ved flaskemat
 • Foreldreveiledning
 • Støttesamtaler, ved behov, til mødre etter fødsel
 • Vaksinasjon etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Barselgrupper, som fortsetter som selvstyrte nettverksgrupper
 • Samarbeid og henvisning til andre instanser som for eksempel spesialist, jordmor, fysioterapeut, Hjelper'n (psykisk helsetjeneste for barn og unge), Sped- og småbarnsteamet ved BUP, barnevern, Bestillerkontoret og andre instanser.
 • Vi har medansvar i opprettelse av Individuell Plan
 • Vi tilbyr kurs i depresjonsmestring, KID

Ta tidlig kontakt med helsestasjonen etter fødsel.  Du vil da få tilbud om hjemmebesøk og helseundersøkelser av ditt barn. Ved tilflytting til Ski kommune anbefaler vi deg å ta kontakt med din nye helsestasjon.

Helsestasjonsprogrammet for barn og deres foresatte i Ski kommune, barn i alderen 0-5 år

Kontaktinformasjon

Turid Korsbø Undset
Avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Ski kommune
Familiens Hus
Mob:995 76929
E-post: turid.korsbo.undset@ski.kommune.no
Ski kommune /
www.ski.no

Jordmortjenesten

Ved Ski og Langhus helsestasjon tilbyr vi svangerskapskontroll hos jordmor. Tilbudet er gratis og oppfølgingen tilpasses individuelt.

Ifølge Nasjonale retningslinjer for barselomsorgen, kan friske kvinner selv få velge om hun vil gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon.

Jordmødrene arbeider tett med helsesøstertjenesten for barn og unge. Vi samarbeider også med psykologer, BUP, barnevern og andre tjenester i kommunen ved behov. Vi henviser til sykehus og spesialist der det trengs.

Vi gir tilbud om:

 • Svangerskapskontroller med blodprøvetaking
 • Informasjon og veiledning om livsstil og helse i svangerskapet
 • Forberedelse til fødsel og foreldrerolle gjennom individuelle konsultasjoner.
 • Ammeveiledning
 • Samtaler om spørsmål, tanker, problemer eller bekymringer som opptar den gravide og eventuelt partner
 • Tverrfaglig samarbeid ut fra den enkeltes behov
 • Støttesamtaler til gravide som har psykiske vansker
 • Hjemmebesøk til førstegangsfødende som har fulgt kontroller på helsestasjonen
 • Mammagrupper til førstegangsfødende sammen med psykolog (forberedelse til tiden etter fødsel)

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever.

Tilbudet består av:

 •  Åpen dør - informasjon om når vi er tilstede finner du på skolens nettside og på døra til skolehelsetjenesten på den enkelte skole
 •  Råd og veiledning
 •  Helseundersøkelser
 •  Vaksinasjoner
 •  Undervisning i ulike temaer i grupper og klassevis
 •  Oppfølging av den enkelte elev etter behov

Skolehelsetjenesten samarbeider med foresatte, skolen, skolelege, fastlege, Hjelper'n, fysioterapeut/ergoterapeut, PPT, Barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Det er helsesøster knyttet til hver skole. Se nettsiden til skolen om når vi er tilstede.

Gruppetilbud etter behov, se forebyggende kurs og prosjekter.

Kontaktinformasjon:

Turid Korsbø Undset
for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Ski kommune
Familiens Hus
Mob:995 76929
E-post: turid.korsbo.undset@ski.kommune.no
Ski kommune /
www.ski.no

Programmet for skolehelsetjenesten på de ulike trinn

Barneskolen

1. trinn

Førsteklasse samtale med elev og foresatte

2.trinn

Vaksinering (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)

3.trinn

Helsestund i grupper
Vekt og høgdemåling

4.trinn

PIS grupper

5.trinn

Undervisning Psykologisk førstehjelp

6.trinn

Vaksinering (meslinger/kusma/røde hunder)
Pubertetsundervisning

7.trinn

Vaksinering av jenter med HPV; 3 doser
Klasseundervisning/grupper: Overgang til ungdomsskolen

Ungdomskolen

8.trinn

2 timer med undervisning om psykisk helse, psykologisk førstehjelpshanda.
Måle høgde/vekt
Sikkerhetsuka
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag

9.trinn

Seksualundervisning
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag

10.trinn

Vaksinering (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)
Undervisning: Ta gode valg; stressmestring, overgang til videregående skole
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag.

Videregående skole

1.trinn

Tilbud om undervisning
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag

2.trinn

Tilbud om undervisning og grupper
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag

3.trinn

Undervisning: Russ og helse
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag.

Helsestasjon for ungdom

Mestringskurs for ungdom

Ungdomstiden er en spesiell krevende tid med overgang fra barn til voksen, som kan føre til fysiske eller psykiske plager, usikkerhet rundt selvbilde og seksualitet.

Ungdommene velger selv hvilke temaer som settes på dagsorden, men spørsmål er ofte knyttet til:

Helse og livsstil

 • Trivsel og stress 
 • Prevensjon og abort
 • Samliv og seksualitet
 • Undersøkelse om kjønnssykdommer
 • Kosthold og vektproblemer
 • Rusmidler
 • Psykiske vansker

På HFU arbeider det helsesøstre og lege. En psykisk helsearbeider/ psykolog er tilgjengelig

Åpningstider er klokken 14.00 til 17.00 på onsdager. 

følg Helsestasjon for ungdom på facebook

Kontaktinformasjon

Turid Korsbø Undset
Avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Ski kommune
Familiens Hus
Mob:995 76929
E-post: turid.korsbo.undset@ski.kommune.no
Ski kommune /
www.ski.no

 

Smittevern

Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger (til daglig kalt Smittervern) er en pålagt tjeneste rettet mot innflyttere til Norge og familiegjenforente.

Smittevernets oppgaver omfatter:

 • TB-screening
 • Frivillig Hiv-test
 • Akutte helseproblemer
 • Barnevaksinasjon
 • Tilbud om underlivsundersøkelse
 • Tilbud om videre undersøkelser om fysiske og psykiske plager
 • Tilbud om samtaler

En lege og en helsesøster har ansvar for smittevernet. Tilbudet er lokalisert på Langhus helsestasjon.
For timebestilling, tlf: 64 91 83 40. Smittevern har åpent hver fredag.

Smittevern i barnehager, skoler og SFO

Forebyggende kurs og prosjekter

Hvert år holdes det en rekke forebyggende kurs for å hjelpe barn, ungdom og familier. Her finner du en oversikt over de kursene vi tilbyr. 

Ettermiddagshjemmene

Ettermiddagshjem er en arena for økning av barns sosialkompetanse. Vi tilbyr både generelle sosialiseeringsaktiviteter som:

 • Forming
 • Spill
 • Fysiske aktiviteter
 • Turer, m.m.

og spesifikke sosialkompetanse og utviklende metodikk som ART.

Ettermiddagshjem holder til på to skoler i SFOs lokaler: Hebekk og Langhus. Tilbudet er en fast dag i uken, med to voksen til stedet. Vi holder stengt i skolens ferier.

Inntaksskjema Ettermiddagshjem

Kontaktinformasjon

Tlf: 64878661, Ski helsestasjon
Hjelpern@ski.kommune.no

TIBIR og PMTO

TIBIR står for «Tidlig innsats for barn i risiko» og består av ulike tiltak rettet mot foreldre, barn og fagpersoner. Målet er å hjelpe familier til å få det bedre sammen.

Hvem er tilbudet for?

Hvis du har barn i alderen 3-12 år, og du opplever det som vanskelig å håndtere måten barnet oppfører seg på, kan TIBIR være aktuelt.

Hvilke TIBIR tiltak har vi i vår kommune?

TIBIR foreldrerådgivning: Korttidstilbud der en tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig, der foreldrene opplever at de strever med små eller større situasjoner i hverdagen med barnet.

PMTO-foreldrekurs: Et gruppetilbud til foreldre med barn som har atferdsvansker, eller som er i risiko for å utvikle dette.

PMTO-behandling: Et mer omfattende tilbud til foreldre som har barn med atferdsvansker, og der samspillet mellom barn og foreldre oppleves vanskelig.

Konsultasjon: Et veiledningstilbud til ansatte i barnehager og skole/SFO som jobber med barn der foreldrene får/har fått foreldrerådgivning, PMTO kurs eller behandling.

Sosial ferdighetstrening: Et tilbud til barn i målgruppa som har behov for trening i sosiale ferdigheter. Tiltaket gis i kombinasjon med PMTO-behandling, PMTO kurs eller TIBIR foreldrerådgivning.

Hvordan komme i kontakt med PMTO-teamet? Vi kan kontaktes direkte på telefon eller e-post. TIBIR/PMTO-teamet er en del av Hjelper'n. Alle tilbudene er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak. Du kan også kontakte oss skriftlig via følgende skjema:

Henvisningsskjema

Brosjyre PMTO          Brosjyre TIBIR

Kontaktinformasjon

Heidi Skjong Aarø tlf: 907 22 471,
e-post: HeidiSkjong.Aaro@ski.kommune.no

Oppsøkende tjeneste til barn og unge

Oppsøkende tjeneste til unges (tidligere Utekontakten) hovedformål er å oppsøke enkelte og grupper av barn og ungdom som trenger støtte eller hjelp, og som ikke, eller i utilstrekkelig grad nås av andre tilbud i Ski kommune.

Oppsøkende tjeneste til unge etablerer kontakt med disse ungdommene på et tidligst mulig tidspunkt. Motiverer dem etter evne for alternativ beskjeftigelse (skole, arbeid, fritid), hjelp eller behandling, og samler viten om barn og ungdoms levekår og ta initiativ til tiltak som kan forbedre disse

Oppsøkende tjeneste til unges arbeidsområder dekker:

 • Oppsøkende virksomhet
 • Kontakt med ungdomsmiljøer
 • Kontakt med skoler/ foredrag
 • Samarbeid med andre instanser i kommunen
 • Samtaler med ungdommer, individuelt og i gruppe
 • Foreldreveiledning etter behov
 • Aktiviteter og nettverksbygging
 • Oppdatering på trender

Kontaktinformasjon

Oppsokende.OTU@ski.kommune.no

Tone Lauvstad tlf: 977 06 518

E-post: tone.Lauvstad@ski.kommune.no


Jonas Grønn tlf: 928 94 153
E-post: jonas.gronn@ski.kommune.no

Her finner du OTU på Facebook

Hjelper'n

Psykisk helsetjeneste til barn og unge:

 • et lavterskeltilbud, dvs en lett tilgjengelig tjeneste hvor brukerne kan henvende seg uten henvisning og lang ventetid
 • hindre at problemer vedvarer eller videreutvikles
 • gi et kort og effektivt tilbud
 • gi råd og veiledning
 • tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser
 • tilbud til de som er bosatt i Ski kommune

Telefontid hverdager mellom 12 og 13.30 på telefon 990 82 697

For mer informasjon og kontakt, se Brosjyre Hjelper'n

Kontaktinformasjon

Tlf: 990 82 697, vi har telefontid mandag til fredag 12.00-13.30, e-post: Hjelpern@ski.kommune.no

 

SLT-koordinator og Barne- og ungdomskoordinator

SLT er en Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørte og målrettede.

SLT-koordinator og Barne- og ungdomskoordinator

SLT-koordinatorens oppgaver er å koordinere de som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge, og være pådriver for felles problemforståelse og samordning av tiltak. Hovedfokuset er å sikre at de ressursene og tiltakene som allerede finnes i kommunen og i politiet, blir mer samkjørt og målrettet. SLT er en samordningsmodell som skal gripe inn på alle nivåer, fra toppledelse til utførernivå.

Barne- og ungdomsråd.

Barne- og ungdomskoordinator har ansvar for oppstart og gjennomføring av Barne- og ungdomsrådet.Rådet skal bestå av barn og unge som får en direkte medvirkning i kommunens plan- og beslutningsprosesser. Hovedfokuset er at barn og unge skal gis tillitt og ansvar og på denne måten skape positiv identitet og tilhørighet til kommunen de lever og bor i.

Kontaktinformasjon

SLT-koordinator / Barne- og ungdomskoordinator

Tuva Engen tlf: 469 47 521

E-post: tuvaelise.engen@ski.kommune.no

Handlingsplan for psykisk helse for barn, unge og deres familier.

Planen ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 18. januar 2017.


Handlingsplanen finner du her.
Mål- og tiltaksplan psykisk helse finner du her.

Handlingsplan for forebygging av radikalisering

Handlingsplan for forebygging av radikalisering. Tiltak- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering.

HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og yngre

virusAlle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.
Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og yngre:
Helsestasjon For Ungdom, Kirkeveien 3, Ski kommune,
har åpent for vaksinering siste onsdag i hver måned mellom klokken 14.30-16.30.
Det kreves ikke timebestilling.

Gratis hpv-vaksine til menn som har sex med menn. Det gjelder de som er er født i 1991 eller senere. Første dose må tas senest i november. Ta kontakt med HFU og du får time. Vi vaksinerer siste onsdag i måneden kl 14.30 - 16.30.

Vi tilbyr HPV for flere målgrupper:
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/vaksine/18-11440-2-gardasil-345584_1_1.pdf
Målgruppene kan kontakte Helsestasjon for ungdom for nærmere avtale.

 

 

 

 


Publisert: 23.09.2015 10:45
Sist endret: 08.10.2018 14:58
Ski Helsestasjon

Besøksadresse:

Kirkeveien 3, 1. etg
1402 Ski

Telefon: 64 87 86 61

Kontaktperson: Turid Korsbø Undset

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 99576929