Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hverdagsrehabilitering

Vil du gjøre en innsats for å gjenvinne, opprettholde og oppleve god helse? Ønsker du å mestre hverdagslige aktiviteter som er viktig for deg?

Hverdagen består av mange aktiviteter og gjøremål som vi tar som en selvfølge å mestre.
Alt fra å gå tur ute, vaske klær, dusje selv, lage mat og handle selv. Dersom Mestringshjulhverdagslige aktiviteter blir vanskelig for deg å utføre, er hverdagsrehabilitering et tilbud der du får tilrettelagt trening for å mestre disse aktivitetene igjen. Hverdagsrehabilitering er et forebyggende og rehabiliterende helsetilbud for deg som innbygger i Ski kommune.

Hvem passer Hverdagsrehabilitering for?

 • Deg som er over 18 år og bor hjemme
 • Deg som har vært gjennom sykdom eller skade (for eksempel fall) og ikke lenger fungerer som før
 • Deg som søker tjenester for første gang, for eksempel hjelpemidler, trygghetsalarm
 • Deg som får hjelp av andre kommunale tjenester til gjøremål du tror du kunne klart selv med tilrettelagt trening, eller deg som står i fare for behov av mer hjelp enn du får for øyeblikket
 • Deg som nettopp har hatt et opphold på sykehus eller institusjon og trenger hjelp til å mestre hverdagen hjemme igjen

Slik foregår treningen

I samarbeid med et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrener kartlegger vi mulighetene og utfordringene dine. Vi starter samtalen med «Hva er viktig for deg?», setter opp mål og lager en plan for hvordan du kan nå disse målene.

Du får besøk av en fra hverdagsrehabiliteringsteamet hos deg selv eller i ditt nærmiljø på dagtid 2-5 dager i uken(mandag-fredag). Under besøkene øver du på de aktuelle aktivitetene med veiledning. Sammen utarbeider vi også noen aktiviteter/treningsøvelser som du skal gjøre hjemme på egenhånd. Evaluering og justering av mål vil skje underveis.

Aktiviteter du ønsker å trene på kan være:

 • Å kle av/på deg selv
 • Lære å ta på/av støttestrømper med hjelp av hjelpemidler
 • Handle i butikken
 • Gå tur ute
 • Å delta i sosiale aktiviteter/hobbyer som er viktig for deg
 • Gå i trapp
 • Dusje selv
 • Lage mat
 • Gjøre husarbeid

Holdningsendring

Ski kommune ønsker at innbyggerne skal oppleve livsmestring ut fra egne forutsetninger. Livsmestring handler om den enkeltes opplevelse av god helse, og det skal legges til rette for at hver enkelt innbygger skal kunne utnytte egne ressurser og få tilpasset, nødvendig hjelp.

Det er et genuint ønske hos de fleste av oss å kunne bo hjemme og være selvhjulpen lengst mulig. Det kan være utfordrende og frustrerende når kroppen ikke lenger fungerer slik den en gang gjorde, og det kan være vanskelig å be om hjelp. Samtidig er det viktig at man ber om hjelp når man ser at behovet begynner å melde seg, på den måten får vi hjulpet deg med å være selvhjulpen lengst mulig.

Hva forventer vi av deg?

Våre krav til deg er at du har et ønske om å trene målrettet og legge inn den egeninnsatsen som trengs. Du velger å se løsninger og mulighetene selv i situasjoner der usikkerhet, skade, sykdom eller smerte kan sette begrensninger.

Hva koster tilbudet?

Tjenesten er gratis

Veien videre

Dersom du tror at Hverdagsrehabilitering kan være noe for deg, ta kontakt med Koordinerende tjeneste – helse og omsorg på tlf: 64 87 87 00

Aktuelt (linker)


Publisert: 06.01.2016 13:20
Sist endret: 20.12.2018 12:27