Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kurs- og gruppetilbud

Her er en oversikt over kommunens kurs- og gruppetilbud innen psykisk helse.

Depresjon og nedstemthet

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Om kurset

Har du en mild eller moderat depresjon? Vil du lære deg å håndtere tunge tider i livet bedre? Da kan du melde deg på et kurs i mestring av depresjon.

Dette er et kurs bygd på kognitiv og sosial læringsteori. Kurset er basert på undervisning.

Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/ depresjon.

 Målet med kurset er å:

• Redusere graden av nedstemthet/depresjon

• Redusere varigheten av depresjon

• Redusere de negative følgene av depresjon

• Forebygge nye episoder med depresjon

 Praktiske opplysninger

Det er en gruppe på 8-12 deltagere som møtes én gang per uke i 8 uker, deretter er det to oppfølgingsdager etter ca. 4 og 8 uker. Hver kursdag varer i 2 1/2 time, inkludert pause.

Første kursdag får du utlevert kursboken, "Å mestre depresjon". Kursboken er en arbeidsbok som skal anvendes aktivt i hele kursperioden.

Det trengs ikke noe henvisning fra lege for å kunne delta på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv.

Kursleder vil invitere til en forsamtale der det blant annet informeres om kursets innhold og form, og vurderer om kurset passer for deg.

Kurset er gratis.

 

Tidspunkt

Tirsdager kl.13.00 - 15.30. Første kursdag er tirsdag 08.10. 

Sted

Biblioteket i Ski

Kursholdere

Beate Løvestad - Psykiatrisk sykepleier Psykisk helseteam, Ski kommune

Jarle Hofmo Einarsen - Spesialterapeut Psykisk helseteam, Ski kommune

 

Påmelding

For mer informasjon og påmelding, kontakt oss på Rask psykisk helsehjelp-telefonen telefon 90 77 11 66 alle hverdager mellom 12.00 og 13.30. Vi har stengt i helger og ferier. Eller,

Jarle Hofmo Einarsen Jarlehofmo.einarsen@ski.kommune.no

 

Takk, bare bra (60+)

Om kurset

Kurs i mestring og forebygging av depresjon for personer over 60 år.
Kurset går ut på å lære hvordan du kan endre dine negative tanker og følelser slik at du får det bedre. Mange eldre opplever for eksempel dårligere helse, at man mister venner og familie eller tap av jobb. Dette kan medvirke til tristhet, indre uro, engstelse eller depresjon. Forskning viser at de kognitive metodene du lærer på kurset er effektive for å redusere symptomer og øke livskvaliteten din.

Tidspunkt

Første samling er 02.09.2019 kl. 12.00-14.00

Sted

Biblioteket i Ski

Kursholdere

Torgunn Lippestad Dahl - Seniorkonsulent i Ski kommune

Berit Eilertsen - Spesialterapeut Psykisk helseteam, Ski kommune

Påmelding

Ta kontakt med Torgunn (648 78 522/957 36 437) eller Berit (482 72 470) for å melde din interesse. Du vil da få tilbud om en forsamtale for å avklare om dette kurset er noe for deg. Du kan også melde din interesse på Rask psykisk helsehjelp-telefonen (90 77 11 66). Kurset koster kr 500,-.

 

Kurs i depresjonsmestring for foreldre 

Kurs i depresjonsmestring for foreldre - i regi av Helsestasjon, barn og ungdom

Kurs i depresjonsmestring for ungdom

Kurs i depresjonsmestring for ungdom - i regi av Helsestasjon, barn og ungdom

 

Angst og bekymring

Kurs i bekymringsmestring

Om kurset

Mange strever med stress, bekymringer og angst i hverdagen. Dette kan ta stor plass og redusere livskvaliteten.

Kurs i Bekymringsmestring har som formål å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag. Kurset har dokumentert effekt.

Kurset bygger på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfulnessbaserte terapier og emosjonsfokusert terapi. Kurset inneholder teori så vel som praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Praktiske opplysninger: 

Kurset arrangeres en gang per uke i 9 uker, deretter er det 1 oppfølgingsdager etter ca. 4 uker. Hver kursdag varer i 2 1/2 time, inkludert pause. For å få maksimalt utbytte av kurset er det viktig at kursdeltaker deltar på hver samling, samt gjennomfører de ukentlige hjemmeoppgavene.                                                                                                                         

Første kursdag får du utlevert kursboken, "Kurs i bekymringsmestring". Kursboken er en arbeidsbok med teori, oppgaver og øvelser som skal anvendes aktivt i hele kursperioden.

Det trengs ikke noe henvisning fra lege for å kunne delta på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv.

Kurset er gratis.

Tidspunkt

Oppstart i uke 37, tirsdag 10. september

Tirsdager 09.00-11.30

Opphold i skolens høstferie, uke 40.

Sted

Åsenveien 3, Follo DPS.

Kursholdere

Linn Klausen Dale - Psykiatrisk sykepleier Psykisk helseteam, Ski kommune

Ingunn Ødegaard – Psykolog Psykisk helseteam, Ski kommune

Påmelding

For mer informasjon og påmelding, kontakt oss på Rask psykisk helsehjelp-telefonen telefon 90 77 11 66 alle hverdager mellom 12.00 og 13.30. Vi har stengt i helger og ferier. Eller,

Linn Klausen Dale LinnKlausen.Dale@ski.kommune.no

Ingunn Ødegaard Ingunndreyer.odegaard@ski.kommune.no

 

Relasjonsmestring

Relasjonsmestringsgruppe

De fleste mennesker opplever i perioder utfordringer i hverdagen; i arbeidet, studier, i familie/parforhold, i samvær med venner, som foreldre eller i forhold til seg selv. For noen kan vanskene føre til at man føler seg fastlåst eller begrenset på viktige områder i livet. For å komme seg videre kan løsningen ofte være å se nærmere på seg selv; på sine relasjoner, reaksjoner og mønstre som danner seg mer eller mindre tydelig i eget liv. Som regel er det en nær sammenheng mellom psykiske plager og erfaringer/samspill med andre mennesker i nåtid eller fortid. Ens relasjonelle erfaringer kan altså være knyttet til plager som for eksempel depresjonsfølelse, angst, lav selvfølelse, stress, anspenthet og utilstrekkelig utnytting av egne evner.

I en terapigruppe kan man møte andre som strever med lignende eller andre områder i livet. Gjennom dialogen og samspillet i gruppen kan man få hjelp til å forstå seg selv bedre, samt teste ut nye måter å forholde seg til andre på. En av terapeutenes oppgaver i en slik gruppe er å arbeide sammen med gruppen mot å skape et trygt nok rom for den enkelte, slik at tanker og følelser etter hvert kan deles fritt i gruppen. Endring skjer i samspill og deling med de andre, og kan føre med seg økt opplevelse av egenverd, livskvalitet og frihet i eget liv.

Nyere forskning viser at gruppeterapi har like god eller bedre effekt enn individualterapi (se for eksempel Bjerke, S. N., 2018, Gruppeterapi – grunnleggende om hvorfor og hvordan, kap. 3, Gyldendal).

Praktiske opplysninger:

Inntak: Før oppstart i terapigruppe tilbys uforpliktende individuelle forsamtaler der det gjøres en vurdering av om gruppeterapi er egnet tilbud. Vær derfor ikke redd for å ta kontakt dersom du er i tvil om dette kan være noe for deg J

Antall deltakere: 6-8 personer.

Tid og sted: Kontra Kulturhus, loftet. Mandager kl. 09.00 - 10.30. Gruppene er ukentlige og varer 90 minutter.

Varighet: Oppstart 28.10.2019 – mai 2020.

Kursholdere:

Marit Berge Jensen, psykolog, Ski kommune.

Linn Klausen Dale, Psykiatrisk sykepleier, Ski kommune.

Marit tar sin spesialisering ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA), og vil således være under veiledning av godkjent gruppeanalytiker under gruppeforløpet.

Kontakt: Ta kontakt med Marit (959 51 845) for ytterligere informasjon og avtale.

 

Søvn

"STÅ OPP" - SØVNBEHANDLING I GRUPPE

"STÅ OPP" - SØVNBEHANDLING I GRUPPE - i regi av Frisklivssentralen

Stress og belastninger

Kurs i mestring av belastning (KiB)

Kurs i mestring av belastning (KIB) - i regi av Frisklivssentralen

Medisinsk Yoga

Om kurset

Denne yogaformen er spesielt utviklet for medisinske formål, og er tilpasset de fleste fysiske og psykiske begrensninger. Øvelsene er myke og rolige og kombineres med pusteteknikker og meditasjon. MediYogas rolige og meditative form skjuler dype og omfattende påvirkninger i kropp og sinn. Øvelsene kan utføres både liggende og sittende.

Anbefales til

deg som har stressrelaterte lidelser og sliter blant annet med indre uro, forskjellige rygg- og nakkeplager, spenninger i muskulaturen, dårlig søvn, humørsvingninger, depresjon, pusteproblemer, fordøyelsesproblemer, høyt blodtrykk, hjertelidelser, har diagnosen utbrenthet, ME m.m.

Tidspunkt

Torsdager kl 09.00-10.00, med oppstart 10.oktober. Siste dag er torsdag 12.12. Kurset er fullt, men det er mulig å sette seg på venteliste i tilfelle det dukker opp ledig plass.

Sted

Kontra Kulturhus, loftet.

Antall deltagere: 10-12.

 

Kursholdere

Elisabeth Juul Syverstad, spesialterapeut

Nina Hjellnes Øverås, spesialterapeut

Påmelding

For mer informasjon og påmelding, kontakt oss på Rask psykisk helsehjelp-telefonen telefon 90 77 11 66 alle hverdager mellom 12.00 og 13.30. Vi har stengt i helger og ferier. Eller,

Elisabeth.Syverstad@ski.kommune.no og Nina.HjellnesOveras@ski.kommune.no

Andre tilbud

Veiledet selvhjelp - BRAIVE

Om BRAIVE

Braive er et assistert selvhjelpsprogram hvor brukeren kan begynne trening og få behandling på eget initiativ. I programmene får brukeren verktøy og mestringsstrategier for å takle sine spesifikke mentale utfordringer.

Behandlingsprogrammene er basert i stor grad på kognitiv atferdsterapi (KAT). Dette er en målrettet korttidsterapi som har fokus på utvikling av ferdigheter og problemløsning. KAT sitt mål er å endre tankemønstre og atferd som ligger til grunn for de utfordringer som personen står ovenfor og ønsker å mestre bedre.

Nyttig info:

- Man starter med en samtale med en behandler her og så gjennomfører man den «mentale helsesjekken» som ligger på nettsidene til BRAIVE. Den mentale helsesjekken kan hjelpe deg med å identifisere dine symptomer og utfordringer, og hjelpe oss med å anbefale deg det programmet som passer deg og dine utfordringer best.

- Du avtaler sammen med behandler og basert på din individuelle samtale, hvilket program som passer deg best.

- Programvarigheten varierer mellom 8 til 12 uker avhengig av hvilket program du velger å starte.

- Du avtaler med behandleren din her i samtaletjenesten hvor ofte du har kontakt og på hvilken måte. Det anbefales minst en telefonkonsultasjon i uken. Du vil normalt sett ikke møte opp til samtaler her.

- Jo mer tid du bruker på hjemmeleksene, jo større sannsynlighet er det for at du bevarer de vanene du endrer i løpet av programmet. Hvor mye trening og øvelse som trengs for å se en effekt, vil alltid varierer fra person til person. Det blir opp til deg å finne ut hvor mye trening du trenger for å se en forbedring. En ting å tenke på er at for hver gang du praktiserer dine nye ferdigheter, blir du litt bedre på det.

- Man kan gå tilbake og gjøre hjemmelekser eller moduler du allerede har gjort om igjen. Faktisk så oppfordrer vi deg til å gjøre det! Å gå tilbake og repetere leksjoner og øvelser er en del av læringsprosessen. Det vil gjøre at du får enda mer ut av programmet du har startet. Du finner alle leksjonene på dashbordet ditt.

- Du vil ha tilgang til programmet du har fått i BRAIVE i 3 år etter at du fikk tildelt det aktuelle programmet. Dette er ikke fordi det er ment at du har 3 år på å fullføre programmet, men for at det kan fungere som et arbeidsverktøy du kan hente frem og bruke, for å for eksempel forhindre tilbakefall.

Mer informasjon finner du på nettsiden til BRAIVE

Kurset Hverdagsglede - 5 grep til økt hverdagsglede

Kurset Hverdagsglede - i regi av Frisklivssentralen


Publisert: 28.06.2019 10:42
Sist endret: 27.09.2019 16:25