Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Samtaletjenesten - Rask psykisk helsehjelp

Samtaletjenesten Rask psykisk helsehjelp er Ski kommunes lavterskeltilbud til mennesker med milde til moderate psykiske lidelser. Du tar direkte kontakt med tjenesten hvis du trenger hjelp.

Hvem er vi?

Tjenesten ytes av ansatte i Psykisk helseteam som er høyskoleutdannet fagpersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og psykologer.

Målgruppe

Mennesker med milde til moderate psykiske lidelser, eller mennesker som står i fare for å utvikle psykisk uhelse. Mennesker som er sykmeldt på bakgrunn av utbrenthet, stress eller belastninger, og som kan ha nytte av samtaleterapi, grupper eller kurs.

Ulike tilbud

Samtaletjenesten Rask psykisk helsehjelp er bygd opp som en trappetrinnsmodell med flere ulike tilbud. Først vil du kanskje få tilbud om et passende kurs om psykisk helse eller assistert selvhjelp på internett (BRAIVE) for å lære mer om psykisk helse og for å se om du kan bruke kunnskapen til å bedre mestre dine plager. Hvis dette ikke fører frem kan det bli aktuelt med tidsavgrenset samtaleterapi eller gruppetilbud. Vi samarbeider også med Frisklivssentralen om en del kurs/grupper.

Kontakt og forventet ventetid

Vi ønsker at ingen skal vente mer enn to uker for å få en vurderingssamtale hos oss. Vårt mål er også at den personen som tar telefonen når du ringer er den som skal invitere deg til en samtale hos oss, slik at du slipper å fortelle din historie flere ganger. Vi ber samtidig om forståelse for at vi ikke alltid vil klare det.

Du tar kontakt med oss på telefon 90 77 11 66 på alle hverdager mellom 12.00 og 13.30. Vi har stengt i helger og ferier. Vi ønsker så langt det er mulig at det er du som trenger tjenester som selv tar kontakt.

Ved alvorlig eller akutt problematikk

Hvis du trenger sammensatte, langvarige tjenester anbefaler vi at du kontakter Koordinerede tjeneste på telefon: 64 87 87 00 eller sender søknadsskjema.

Ved akutt problematikk er legevakt (tlf: 116 117)  eller Follo Akutteam/FAT (tlf: 67 96 50 00) riktig instans.

  

 

 

 

 

 


Publisert: 04.04.2019 09:01
Sist endret: 10.04.2019 08:11