Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sykehjem og omsorgsboliger

I Ski har vi tre sykehjem og flere omsorgsboliger.

Sykehjem

Langhus bo- og servicesenter
Finstadtunet
Solborg bo- og aktiviseringssenter

Omsorgsboliger

Kråkstadtunet omsorgsboliger (heldøgns bemanning)
Langhus bo- og servicesenter (tilbud med hjemmetjeneste)
Kirkeveien 3 (tilbud med hjemmetjeneste)
Boliger for personer med utviklingshemming og autisme

Søke om plass

Søk om sykehjem/omsorgsbolig

Koordinerende tjeneste behandler saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Ski kommune Pleie og omsorg har startet et prosjekt med å sende ut posten digitalt. Dette gjelder blant annet svar på søknader om sykehjemsplass. Posten vil bli sendt til mottakerens meldingsboks i Altinn, og etter hvert også til innbyggernes valgte digitale postkasse hos Digipost eller eBoks.Vi oppfordrer deg som innbygger til å oppdatere kontaktinformasjonen din i Kontaktregisteret. Det kan du gjøre både på www.altinn.no og www.norge.no.

Innbyggerne vil bli varslet via sms og epost om at dokumentet kan leses i den selvvalgte digitale postkassen eller i Altinn. Dokumenter som ikke er åpnet i Altinn innen to virkedager etter at det er varslet tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut på papir og sendt via Posten.

Ulike tilbud om opphold

Tidsbegrenset opphold - avlastningsopphold eller kortidsopphold.

Avlastningsopphold - avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Forutsetter at vedkommede har sin egen fastlege under oppholdet, og at alle utgifter til helsehjelp dekkes av bruker (f.eks. følge til lege/legevakt nye medisiner o.l.)

Korttidsopphold - tidsavgrenset opphold for personer som har behov for opptrening, bedre allmentilstand, observasjon og vurdering, og liknende.

Langtidsopphold - for eldre personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet, eller i omsorgsbolig. (Søkeren må ha behov for heldøgns omsorg der alle andre tiltak er prøvd).

 


Publisert: 13.10.2015 09:37
Sist endret: 16.10.2018 14:41