Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vold i nære relasjoner

Hva er vold

Aktuelt

Visste du at unge kan bli utsatt for tvangsekteskap og ufrivillig utenlandsopphold i forbindelse med sommerferien? 

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har sendt brev til alle landets kommuner for å sette søkelys på ufrivillig opphold i utlandet og tvangsekteskap. Brevet inneholder veldig mange tips og nyttig informasjon om hva man skal gjøre hvis man er bekymret. Les hele brevet her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/02cd25a12c6f4198953afbabaf2bdb8a/sommerbrev-2018-om-sosial-kontroll.pdf

 

"Kroppen min eier jeg" - fokus på seksuelle overgrep mot barn

Hva er vold i nære relasjoner

Ikke alle har det bra hjemme. Lever du i fare for å bli utsatt for vold eller trusler om vold, eller er dette en del av hverdagen din her og nå?

Den som opplever vold i hjemmet kan ikke lukke døra til verden utenfor og føle seg trygg. Hjemmet blir et farlig sted, og den som skulle gi støtte og nærhet blir en trussel. Følgene er alvorlige både for den som utsettes direkte, og for eventuelle barn som lever i en tilværelse preget av vold.

De som har problemer i forhold til rus eller psykisk helse, er mer sårbare for vold og overgrep. Volden rammer både kvinner og menn, unge og gamle, også mennesker i homofile forhold. Barn som opplever vold i hjemmet befinner seg i en uholdbar omsorgssituasjon, opplever utrygghet, og får senskader også i voksen alder.

På denne siden kan du lese om hva vold i nære relasjoner er. I tillegg finner du viktige telefonnumre der du kan ta kontakt for å få hjelp.

Hva er vold i nære relasjoner?

 • Fysisk vold kan være slag, spark, dytting, klyping, lugging, holde fast, ta kvelertak, bruk av våpen.
 • Seksuell vold kan være å tvinge noen til sex, inkludert voldtekt. Dette er svært psykologisk nedbrytende, og rammer vår mest private og sårbare side.
 • Materiell vold er rettet mot gjenstander, eller også kjæledyr. Har voldsutøveren tidligere anvendt fysisk vold, kan den materielle volden virke svært skremmende og lammende.
 • Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på, som ikke er direkte fysiske i sin natur. Vi snakker om direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold.
 • Økonomisk vold er når man fratas retten til å disponere egne penger, egen bankkonto (eller felles bankkonto) og å ha egen inntekt. Man kan også tvinges til å underskrive på lån og risikerer å bli sittende med en stor gjeld.
 • Kjønnslemlestelse er omskjæring av kvinnelige kjønnsorganer.
 • Tvangsekteskap er å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje.

Er du voldsutsatt, og ønsker hjelp?

 Søk hjelp! Det er viktig hvis du utsettes for vold, at du ikke går med dette alene, men søker hjelp. Det første skrittet er å fortelle noen om volden. Like viktig er det at de som utsetter andre for vold også søker hjelp for eksempel hos familievernkontoret.

Krise- og incestsenteret i Follo

Krise- og incestsenteret er det kommunale tilbudet som har arbeidet lengst med vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Follo er et tilbud til alle innbyggere i Follo og ligger i Ås. Her kan voldsutsatte kvinner, menn og deres barn få hjelp, og et midlertidig botilbud. Du kan komme dit på dagtid bare for en samtale. Flere opplysninger om krisesenteret får du ved å ringe 64 97 23 00 eller du kan lese om senteret. Her finner du også informasjon om Krisesentertilbudet på flere forskjellige språk.

Viktige telefonnumre

Til deg som er barn eller ungdom

Ensom

Det er ikke alle barn og unge som har det bra hjemme. Kanskje er du bekymret for en venn eller venninne, eller du har det vanskelig selv? Det kan være flere grunner til at du ikke har det bra. Noen barn og unge kjenner seg utrygge hjemme fordi de opplever vold i familien.

Se historien om Saras hverdag.

Fysisk vold kan handle om å bli dyttet, slått eller lugget. Psykisk vold er å bruke stemme, tonefall eller handling for å skremmer eller skade noen. Seksuell vold kan være at man blir presset til å ha sex, ha sex på måter som man ikke vil, ubehagelige seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, eller voldtekt. Materiell vold er når noen knuser eller ødelegger ting. Vil du lese mer om vold kan du se her.

Det er meningen at barn og unge skal være trygge i eget hjem, og du kan få hjelp! Tenker du at du ikke tør å snakke med noen? Eller at du er redd for at mamma eller pappa skal få det verre om du sier noe? Du er ikke alene - det er flere som har det som deg! Når du har det vanskelig er det derfor viktig at du forteller om det til en voksen du stoler på slik at både du og familien din kan få det bedre.

Hvor kan du få hjelp?

Kanskje tenker du at du kan snakke med læreren din, helsesøster på skolen, treneren din, naboen, noen andre voksne du stoler på. I så fall – så fint at du tenker det! Ta kontakt, og begynn å si noe om hvordan du har det.

Leser du her inne, og er usikker på hvem du kan snakke med, står det noen forslag nedenfor:

 • I Ski kommune har vi et tilbud til barn og unge som heter Hjelper'n. Her kan både du og foreldrene dine ta kontakt.
 • På onsdager fra 14.00-17.00 er det Helsestasjon for ungdom i Kirkeveien 3 i Ski. Telefon: 64878661
 • Oppsøkende tjeneste for unge (tidligere Utekontakten)
 • Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn på tlf 116 111. Her møter du voksne som bryr seg, og du kan være anonym.
 • Hos Kors på halsen kan du både chatte, ringe, skrive epost og diskutere med andre barn og unge, tlf 800 33321
 • Kirkens SOS har krisetjenester på chat, sos-melding og tlf 815 33 300
 • Hvis du selv eller noen du kjenner er utsatt for vold og trusler, eller er vitne til dette, kan du snakke med politiet eller barnevernet. Telefonnummeret til Politiet er 02 800. Du kan også ringe til barnevernet på telefon 64 87 84 01.

Til deg som er voksen og eldre

 Voksne og eldre

Vold i nære relasjoner skjer i alle miljøer, rammer hele familien og alle aldersgrupper. Blir du utsatt for vold eller trusler? Har du omsorgen for barn, og er bekymret for hvordan de har det hjemme? Har du voksne barn, barnebarn eller annen familie som du er redd for?  Her inne finner du tips til telefonnumre du kan ringe. Ikke nøl med å ta kontakt!

Hvordan snakke med barna om seksuelle overgrep?

Alle barn er alles ansvar

Hvor kan du få hjelp?

 • Politiet i Follo: 64 85 16 00
 • Krise – og incestsenteret i Follo: 64 97 23 00
 • Vern for eldre: 80 03 01 96 Mandag til fredag fra kl 09.00-15.00. Voksne over 62 år.Dette er også en telefon for deg som er pårørende eller har mistanke om overgrep mot eldre. Du kan lese mer om tjenesten her.
 • Familievernkontoret i Follo: 64 91 46 60
 • Fastlege
 • Barnevernet i Ski: 64 87 84 01
 • Konfliktrådet

 Til deg som er mann

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe?

voksne som bryr seg

Mange barn og ungdom kan forsøke å skjule at de ikke har det bra hjemme, og det kan være få som vet at de strever. Kanskje er du en voksen som er urolig for et barn, eller en ungdom som du har sett eller snakket med? Å ha tid til å høre, tåle og se barn og unge er viktig. Det merker de gjennom at du forstår, inkluderer dem i dine familieaktiviteter, og setter grenser.

For mange barn kan det at én voksen bryr seg og viser omsorg, ha stor betydning!

Hvem kan du kontakte?

Er du urolig og bekymra for noen, kan du ta kontakt med barnevernet.?
10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet.
På ettermiddagstid og i helgene kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 for råd og veiledning (etter kl 15.00 og i helgene).
Det er viktig og nødvendig å bry seg til barn og ungdoms beste! 

For mer informasjon se http://jegvilvite.no/  (informasjonsside om vold og overgrep)

Til deg som er ansatt

Som ansatt i Ski kommune kan du møte både barn, ungdom, voksne og eldre som du blir bekymret for.  Her inne er det skrevet ned noen forslag til spørsmål og vurderinger du kan gjøre:

 1. Reflekter over hva som gjør deg urolig; hvor lenge og hvor ofte har du vært urolig?
 2. Drøft uroen din med nærmeste leder
 3. Kontakt noen av ressursene nedenfor for en drøfting av hva det kan være klokt å gjøre videre (eksempelvis å sende en bekymringsmelding til barnevernet)
 4. Avklar hvem som gjør hva, og følg opp den du er urolig for, og sehvordan han/hun har det videre.

Det er utarbeidet en retningslinje når det er grunn til å tro at barn og ungdom står i fare for eller utsettes for vold i nære relasjoner og for voksne over 18 år og eldre. Begge retningslinjer finner du inne på Kvalitetslosen.

 


Publisert: 29.10.2015 13:35
Sist endret: 07.06.2018 14:20