Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høringer og offentlig ettersyn

 • Ny videregående skole i Ski sentrum

  Plan- og byggesaksutvalget vedtok i møte den 13.mars å legge forslag til detaljplan for ny videregående skole med boliger ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 31.5.19. Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte torsdag 9.5.
 • Mindre endring - Vardåsveien 8

  Ski kommune ønsker å omregulere Vardåsveien 8. Det foreslås etablering av blokker i 3-4 etasjer i stedet for ambulansestasjon og frittliggende småhus.  Frist for uttalelser er 8.5.2019
 • Sykkelstrategi for Ski kommune

  Utvalg for teknikk og miljø vedtok i møte den 12.03.19 å legge sykkelstrategien for Ski kommune ut på høring og offentlig ettersyn.
 • Plassering av ladestasjoner for el-bysykler

  Send inn dine innspill før påske og bli med på konkurranse!
 • Her er forslagene til nye veinavn

  16 veier i Oppegård og 16 veier i Ski skal få nye navn. Send inn dine innspill nå.
 • Høring - nytt veinavn Ambjørnrud

  Veien til Ambjørnrud gård skal få nytt navn. Saken er nå sendt på høring, og vi ønsker ditt innspill på administrasjonens forslag til nytt veinavn.
 • Høring - nytt veinavn Eikeli vest

  Det skal anlegges en vei for den nye bebyggelsen på Eikeli vest. Denne veien skal gis et nytt navn, og vi ønsker innspill fra deg på administrasjonens forslag til nytt veinavn.
 • Høring - nytt navn til svømmehall på Langhus

  Ski kommune skal bygge ny svømmehall i idrettsparken på Langhus. Svømmehallen skal få et offisielt navn, og Ski kommune ber om ditt syn på forslagene fra administrasjonen. Vi ønsker tilbakemelding både på valg av navn og skrivemåte.

Publisert: 14.09.2017 13:55
Sist endret: 26.02.2019 13:57