Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


2. gangs høring - nytt veinavn ved Hesteskoen

Ski kommune har reist navnesak i henhold til lov om stadnamn for å tildele nytt offisielt adressenavn på stikkveien som går fra Hesteskoen til Sion gård. Området skal bebygges med mange nye boliger, og det er naturlig at stikkveien får sitt eget navn.

Saken var på høring våren/ sommeren 2019 med forslag om Sionsveien som nytt navn. Plan- og byggesaksutvalget vedtok 11.09.19 at saken skal returneres til administrasjonen for å fremme forslag til alternativt navn. Saken legges derfor nå ut for andre gangs høring. Vi ønsker både positive og negative tilbakemeldinger på navnene som nå legges ut på høring. Vi ønsker også tilbakemelding på skrivemåten av navnene.

Kart

Forslag til veinavn

Administrasjonen i Ski har følgende forslag til veinavn:

Sionsveien: Stikkveien som skal navngis ender på Sion gård. Navnet Zion ble først registrert på husmannsplassen i 1801, senere ble skrivemåten endret til Sion. Skrivemåten Sionsveien er i samsvar med Statens kartverks vedtak av 10.02.12 hvor det ble fastslått at gårdsbrukets navn skal skrives Sion.

Nilseskauen / Nilseskauveien: Skogsholtet som lå der de nye boligene nå skal bygges ble fra gammelt av kalt Nilseskauen på folkemunne.

Feierveien: Anton Larsen bodde på husmannsplassen Sion i 1910. I følge folketellingen var han feier.

Busksangerfaret: Fuglen busksanger har vært registrert i området.

Åkerveien: Stikkveien går over en åker før den ender på Sion gård.

Videre saksbehandling

Før saken fremmes til behandling er saken nå sendt på høring. Deretter vil saken og innkomne høringsuttalelser bli sendt til den regionale stedsnavntjenesten (Språkrådet) som vil gi sin tilrådning om skrivemåten og kommentar til valg av veinavn. Endelig vedtak i saken blir fattet i Nordre Follo kommune. Frist for å komme med høringsuttalelse settes til 10.12.19. Høringsuttalelsene sendes til Ski kommune per post eller til postmottak@ski.kommune.no . Marker uttalelsen med saksnummer 19/1458.


Publisert: 07.10.2019 12:23
Sist endret: 07.10.2019 12:34