Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for «Follobanen ved Roås». Offentlig ettersyn

Frist 14.12.2017

Plan og byggesaksutvalget har i møte 23.8.2017 vedtatt å legge planforslag for «Follobanen ved Roås» ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for at kryssområdet på Fv 152 ved Kvakestad skal samsvare med det som allerede er etablert, men som ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksdokumenter kan sees på Ski rådhus, Ski bibliotek og ved lenken nedenfor i tiden 02.11.- 14.12.2017.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ski kommune / v Annette Mohr, tel. 951 15 372 eller e-post annette.mohr@ski.kommune.no.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski eller ved e-post til postmottak@ski.kommune.no innen 14.12.2017. Vennligst merk med «15/3607».

Saksdokumenter

1) Plankart.pdf

2) Planbeskrivelse.pdf

3) Revidert teknisk plan.pdf

4) Godkjenningsbrev.pdf

5) Bemerkninger.pdf

Lenke til planinnsyn


Publisert: 01.11.2017 10:45
Sist endret: 02.11.2017 07:09