Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering Nybrottveien 23

Frist: 15.11.17. Informasjonsmøte: 26.10.17.

Det planlegges for 10 boliger i rekke, med parkering i kjeller. 

Plan og byggesaksutvalget vedtok i møte 23.8.17 å legge dette planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Eiendommen ligger på øvre Hebekk i Ski og benyttes i dag til dagligvarebutikk.

Formålet er å legge til rette for bygging av 10 boliger i rekkehus i opp til 3 etasjer med parkering i kjeller/under terreng.

Forslaget i sin helhet kan sees i Ski rådhus og Ski bibliotek i tiden 5. oktober til 15. november 2017.

Nærmere informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til planavdelingen.

Snarveg til planinnsyn.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planforslaget i Ski rådhus, kommunestyresalen, torsdag 26. oktober kl. 18.30.

Eventuell skriftlige merknader sendes: Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski, innen 15. november 2017.

Saksdokumenter:

a) Oversendelsesbrev.pdf

b) Planbeskrivelse.pdf

c) Forslag til reguleringsplan for Nybrottveien 23.pdf

d) Illustrasjonsplan.pdf

e) Forslag til reguleringsbestemmelser.pdf

f) Terrengsnitt.pdf

g) Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

h) Varselbrev planoppstart.pdf

i) Oppsummering og kommentar til merknader.pdf

j) Merknader ved planoppstart.pdf


Publisert: 02.10.2017 15:41
Sist endret: 19.11.2017 17:56