Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høring - nye veinavn ved Langhus gård

På eiendommen gnr. 122 bnr. 1 er det på reguleringsområde «Langhus gård» planlagt bygget to nye veier i forbindelse med boligbygging. Det er behov for å tildele navn til disse veiene.

Kart

«Vei 1» har adkomst fra Langhusveien, «vei 2» har adkomst fra Noråsveien. Noråsveien skal i forbindelse med kommunesammenslåingen 01.01.2020 endre navn. Vi ønsker tilbakemelding fra dere på administrasjonens forslag til nye veinavn for disse to veiene.

Forslag til veinavn

Administrasjonen i Ski har følgende forslag til veinavn:

Vei 1:

Arnljot Kjeldaas' vei:

Arnljot Kjeldaas bodde på Langhus i store deler av sitt voksne liv og var sterkt involvert i musikklivet i Ski. I perioden 1956-63 var han organist i Ski. Seinere jobbet han som musikklærer i kommunen. Han var dessuten svært aktiv som dirigent. Kjeldaas komponerte dessuten en rekke verk for kor, klaver, kammer- og orkesterbesetning. Opuslisten hans teller over 300 verk. Han døde i 1997.

Ordfører Langhuus' vei:

Johan Ottersen Langhuus var ordfører i kommunen i perioden 1858-59. Han er i høyeste grad lokal. Han overtok Langhus gård etter sin far i 1837. Han blei valgt inn i herredsstyret i 1845, ordfører i 1858-59 og seinere også varaordfører. Han døde i 1865, 58 år gammel.

Havreaksveien:

Havre er et vanlig kornslag og også symbol i det nye kommunevåpenet.

Flintveien:

I nærheten av de to nye veiene ligger det også et svært gammelt arkeologisk minne som er datert til mellommesolitikum (8.000 f.Kr.). Her er funnet en del gjenstander av flint

Vei 2:

Nyjordstubben:

Nyjordet var navnet på en gammel husmannsplass under Langhus gård. I følge boka "Langhus før og nå" av Jens-Kåre Aalerud «lå [den] ved den Fredrikshaldske Kongeveis østre trasé, ca. 300 m syd for Langhus gård.» Dette gir en plassering omtrent der hvor «Vei 2» skal bygges. 2

Nyjordet:

Nyjordet var navnet på en gammel husmannsplass under Langhus gård. I følge boka "Langhus før og nå" av Jens-Kåre Aalerud «lå [den] ved den Fredrikshaldske Kongeveis østre trasé, ca. 300 m syd for Langhus gård.» Dette gir en plassering omtrent der hvor «Vei 2» skal bygges.

Drengestua:

For å gjenspeile at bebyggelsen ligger på et område som var en del av Langhus gård vil det være naturlig å benytte navn som knytter seg mot gårdsdriften.

Videre saksbehandling

Før saken fremmes til behandling er saken nå sendt på høring. Deretter sendes saken sammen med innkomne høringsuttalelser til den regionale stedsnavntjenesten (Språkrådet) som vil gi sin tilrådning om skrivemåten og kommentar til valg av veinavn. Det er plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune som fatter endelig vedtak i saken.

Frist for å komme med høringsuttalelse settes til 28.10.19. Høringsuttalelsene sendes til Ski kommune. Marker uttalelsen med saksnummer 19/1939


Publisert: 27.08.2019 09:49
Sist endret: 27.08.2019 10:01