Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høring - nytt veinavn ved gamle Vevelstad ungdomsskole

Ski kommune har reist navnesak i henhold til lov om stadnamn for å tildele offisielt adressenavn på den nye veien som skal etableres i forbindelse med boligbygging på gnr. 107 bnr. 867. Dette er eiendommen hvor gamle Vevelstad ungdomsskole lå, og som nå er regulert og solgt for boligutbygging.

Saken var på høring våren 2019 med forslag til nye veinavn. Plan- og byggesaksutvalget vedtok 19.06.19 at saken skulle returneres til administrasjonen for utredning av flere alternativer. Det er disse nye navnene som nå er på høring, og vi ønsker tilbakemelding på disse.

Forslag til veinavn

Kart over historiske veifar viser at veien som førte til Vevelstad Verk gikk over kollen som nå skal bebygges. Vevelstad Verk produserte teglstein, og var i drift fra 1790-tallet. Administrasjonen mener det er naturlig å ta utgangspunkt i teglverket ved navngivingen. Dokumentet «Vevelstad Verk – Teglverket ved Fosstjern» av Bi Five Magnus har gitt inspirasjon.

Administrasjonen i Ski har følgende forslag til veinavn:

Brennovnfaret: Brennovnen ble brukt til å brenne teglsteinen.

Møllehestfaret: «Løfting og lemping for hånd, og utstrakt bruk av trillebår var hverdagen på verkene til langt opp i nyere tid. Møllekusken hadde ansvaret for å blande feit og mager leire, sand og vann i riktig forhold til en god leire. Han passet på at mølla gikk lettest mulig, så møllehesten ikke sleit seg ut. Helt toppkvalitet var det ikke på møllekuskens arbeide. Taksteinene fra Vevelstad Verk har ofte bitte små rottrevler som burde vært fjernet under eltingen.» («Vevelstad Verk – Teglverket ved Fosstjern» av Bi Five Magnus)

Teglovnsfaret: Brennovnen ble brukt til å brenne teglsteinen.

Teglverksfaret: Den historiske veien som er registrert over kollen førte til teglverket ved Fosstjern.

Taksteinsveien: Vevelstad Verk kunne de både banke murstein og stryke takstein, det finner vi eksempler på i slagghaugen hvor mislykket stein ble tippet. («Vevelstad Verk – Teglverket ved Fosstjern» av Bi Five Magnus)

Alternativer som ikke er knyttet opp mot teglverket:

Gapahukveien: På kollen er det planlagt å sette opp gapahuk med bålplass, hvor gode naboer og venner samles til grilling og frisk luft – året rundt.

Spurveveien: Området som skal bebygges er registrert som et viktig våtmarksområde hvor bl.a. sivspurv hekker. Området rett nedenfor kollen er registrert som et lokalt viktig område for spurvefugler.

Videre saksbehandling

Før saken fremmes til politisk behandling er saken nå sendt på høring. Deretter sendes saken sammen med innkomne høringsuttalelser til den regionale stedsnavntjenesten (Språkrådet) som vil gi sin tilrådning om skrivemåten og kommentar til valg av veinavn. Det er plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune som fatter endelig vedtak i saken. Frist for å komme med høringsuttalelse settes til 30.10.19. Høringsuttalelsene sendes til Ski kommune. Marker uttalelsen med saksnummer 18/6975.


Publisert: 30.08.2019 10:47
Sist endret: 30.08.2019 11:54